weby pro nejsevernější čechy

Posedy na elektrických stožárech ohrožují lidské životy

Posedy načerno umístěné přímo na konstrukce stožárů vysokého a velmi vysokého napětí jsou nešvarem, který se ve velkém rozrostl na celém území Děčínska. Skupina ČEZ jich eviduje desítky a energetici jsou přesvědčeni, že tato „křesílka“ montují členové mysliveckých honebních společností. A to i přesto, že tím riskují své zdraví a životy, a ještě tím umožňují bezproblémové lezení po stožárech do blízkosti vodičů elektrického vedení všem ostatním.„Takovéto jednání považujeme za nezodpovědné. Myslivecká čekaná nebo i dětská adrenalinová hra na odvahu před kamarády může mít katastrofální následky v podobě úrazu elektrickým proudem,“ varuje Jiří Koutecký, vedoucí odboru Integrované řízení kvality a bezpečností ředitel ČEZ Distribuce. „Vyzvali jsme všechny starosty obcí s rozšířenou působností o předání informace ohledně neodkladného odstranění těchto nepovolených staveb jednotlivým honebním společenstvím hospodařících v jejich působnosti“, dodává Koutecký. Tato výzva obcím již přináší pozitivní výsledky. Většina starostů spolupráci potvrdila a myslivecké společnosti upozornila na nutnou demontáž posedů. První posed ze Starých Křečan již byl demontován. „Zrovna z tohoto posedu jsme měli strach,“ vysvětluje mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. „Byl z kovu a byl jen dva a půl metrů od drátů s elektrickým vedením. Stačilo jen málo, aby došlo k elektrickému oblouku a neštěstí molho někoho stát život,“ dodává mluvčí.