weby pro nejsevernější čechy

Po lososech se do NP České Švýcarsko vrací i střevle

Krásná Lípa, 15. 4. 2010 – Dalším druhem, který dostává příležitost k návratu do přírody Národního parku České Švýcarsko, zejména pak do říčky Křinice a jejích přítoků, je střevle potoční. Správa parku ve spolupráci s Českým rybářským svazem a občanským sdružením Institut aplikované ekologie Daphne ČR v minulém týdnu vysadila do Brtnického potoka 140 dospělých ryb, aby se zde mohly vytřít a položit základ dalším generacím těchto drobných, pouze 8 až 10 cm velkých ryb. Dospělí jedinci byli do národního parku přeneseny z Jílovského potoka, tedy z Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, která s národním parkem sousedí. K vyhubení střevle potoční, která patří k ohroženým druhům a na červeném seznamu je vedena jako zranitelná, došlo v Křinici především v důsledku znečištění vody v druhé polovině minulého století. Předpokladem pro úspěšnou reintrodukci střevlí se stala vzrůstající kvalita vody říčky v nedávné minulosti. První pokusy byly provedeny již v roce 2007 za účelem ověření, zda program má naději na úspěch. Následné průzkumy ukázaly, že se rybám v novém prostředí daří a podpora jejich návratu je smysluplná. 
„Střevle patří k jedné z našich nejhezčích ryb, zejména samci získávají v době tření nádherné zbarvení,“ popisuje rybu Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Vypouštění ryb jsme provedli nyní na jaře, před dobou jejich tření. Pokračování programu plánujeme i pro příští roky, dokud se nevytvoří stabilní populace.“ 
Vedle úspěšného návratu sokola stěhovavého a probíhající reintrodukce lososa obecného se jedná o další slibný krok směrem k nápravě člověkem způsobených škod v důsledku dřívějšího necitlivého přístupu k přírodě.