weby pro nejsevernější čechy

Positiv, portativ, kobza, platrspiel… (varhanní festival Filipov 2012)

Nevíte, o čem je řeč? Vaše chyba, měli jste být v neděli 22. července 2012 odpoledne ve Filipově v bazilice na dalším koncertě.

Tentokrát byl varhanní koncert v několika ohledech specifický. Jednak tím, že na místní varhany zazněla jen jedna jediná skladba, druhak tím, že aktuální host, kterým byl Jaroslav Konečný, si slovně doprovodil celý koncert sám a hostiteli ponechal jen úvodní slovo. Takže rozuzlení – ony záhadné termíny jsou názvy historických hudebních nástrojů, o nichž interpret nejen povídal, ale na každý z nich dokázal bravurně zahrát.

I přídavek byl netradiční – početní diváci se mohli nahrnout k nástrojům, sledovat hru zblízka a klást zvídavé otázky.

Tagy