weby pro nejsevernější čechy

Šluknovský farář Procházka rozezněl pět set let starý zvon

Lipová – Pětisté narozeniny mariánského zvonu v kostele svatého Šimona a Judy v Lipové oslavilo v sobotu několik desítek věřících. Značnou část jich tvořili bývalí lipovští rodáci, kteří byli po druhé světové válce odsunuti do Německa, nebo jejich potomci. Ti se také svými finančními dary velkou měrou podílejí na záchraně gotického kostela z 16. století.Oslava významného výročí zvonu, který přežil všechny války, včetně dvou světových, při nich bylo jeho dalších osm bratrů – zvonů přetaveno na děla, začal mší svatou, kterou celebroval německý farář mons. Hans Pitschmann a šluknovský farář Pavel Procházka.Požehnání zvonu, modlitba za jeho další příznivý osud a slavnostní svěcení se konalo pod kostelní věží. Farář Pavel Procházka poté vystoupil na vrchol věže, aby zde zvon dvakrát za sebou rozezněl.„Kostel bez zvonu, je jako člověk bez hlasu. Zvon provází člověka po celý jeho život, ohlašuje světu zrození člověka, zvoní ve chvílích, kdy se dva lidé z lásky vydají na společnou cestu životem, a zvoní i když zasáhne osud a smrt ho z tohoto světa odvede. Přejme tomuto zvonu, tomuto kostelu i všem těmto lidem, aby je zvuk zvonu, hlas Boží, provázel na každém jejich kroku,“ pronesl své přání mons. Pitschmann.

Mariánský zvon byl ulit v roce 1512. Váží čtyři sta kilogramů a byl ozdobou původního kostela až do roku 1691. Poté se spolu se čtyřmi dalšími zvony satl součástí nově vybudovaného děkanského kostela sv. Šimona a Judy.Zdobí ho nápis ve starogotickém písmu: „Mit Gott und Maria Razh, was ich beginne, dass Alles ein gutes End gewinne.“Volně přeloženo: „Dopomáhej Bůh a Panna Maria, aby vše, co započnu, mělo zdárný konec.“