weby pro nejsevernější čechy

Sjízdnost sinic, aktualně

DěČÍN – Přehled sjíznosti děčínských silnic ke dni 13.8.2010

Silnice I. třídy – všechny průjezdné
– č. 62 Děčín – Hřensko – na několika místech přetéká v tenké vrstvě voda
– č. 13 Jílové Modrá – kaverna – jeden jízdní pruh – semafor

Silnice II. třídy – všechny průjezdné

– č. 261 Děčín – Ústí n/L – v obci Těchlovice – v tenké vrstvě přetéká voda přes silnici
– č. 262 Benešov n. Pl.- Česká Lípa – v obci Františkov ve dvou úsecích z důvodu podmáčené krajnice, částečně
omezen provoz v polorovině jízdního pruhu, v Děčíně na ul. Benešovské – částečné omezení – erodovaná krajnice

– zbývající silnice II. třídy bez omezení

Silnice III. třídy – úplné uzavírky
– č. 258 61 Hřensko – Jetřichovice – v obci Hřensko destrukce mostu
– č. 240 95 Těchlovice – Babetin – stržená komunikace
– č. 258 51DC Boletice – Lesná – stržená komunikace
– č. 258 51 Malá Veleň – Velká Veleň – sesuv svahu

– částečné omezení :

– č. 258 51 Děčín Boletce – Lesná – sesuv svahu
– č. 258 54 Srbská Kamenice – Jetřichovice – kaverny v komunikaci
– č. 258 60 Janská – Česká kamenice – kaverny v komunikaci
– č. 263 22 Česká Kamenice – Kytlice – kaverny v komunikaci
– č. 258 61 Chřibská – D. Chřibská – opěrné zdi potoka
– č. 263 26 Chřibská – H. Chřibská – kaverna v komunikaci
– č. 262 21 Benešov – Heřmanov – kaverny v komunikaci
– č. 258 57 Janov – Arnoltice – sesuv svahu

*) pozn. kaverna – dutina ve vozovce

(zdroj: policie cr)