weby pro nejsevernější čechy

Výstraha

Platí od pondělí 23.08.2010 12:00 do úterý 24.08.2010 06:00Zvlněná studená fronta postupuje přes střední Evropu jen velmi zvolna k východu. Před ní k nám proudí teplý vzduch od jihu.

Před studenou frontou a při jejím postupu přes na e území k východu se
mohou ojediněle vyskytnout intenzivní bouřky doprovázené přívalovými
srá kami s úhrny kolem 30 mm/hod., kroupami a nárazy větru kolem 20 m/s.

Doporučení ke zmírnění následků jevů:
-Přívalový dé mů e vést k rychlému odtoku vody ze svahů, rozvodnění
malých toků nebo i jindy suchých koryt, zatopení ní e polo ených míst,
sklepů apod.
-Pro omezení kod nárazovým větrem zajistit okna, dveře, odstranit nebo
upevnit volně polo ené předměty.