weby pro nejsevernější čechy

Změny se zbrojními průkazy

Od 1. září 2010 dochází ze strany Oboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje ke změně vyrozumívání držitelů zbrojních průkazů před ukončením platnosti. Držitelé zbrojních průkazů již nebudou vyrozumíváni písemnou formou prostřednictvím listovních zásilek České pošty, s.p., ale elektronickou cestou, pokud poskytnou svoji e-mailovou adresu.

Další formace lze získat telefonicky nebo v úředních hodinách na místně příslušných odděleních:
Děčín, Kaštanová 2, 405 58

telefon: 974 432 300 e-mail: dczbrane@mvcr.cz

úřední dny: pondělí 08.00 – 17.00 hodin

středa 08.00 – 17.00 hodin

pracoviště Rumburk : vždy poslední úterý v měsíci 09.00 – 15.00 hodin
Chomutov, Riegrova 4510, 430 01

telefon: 974 433 300 e-mail: cvzbrane@mvcrcz

974 433 304

úřední dny: pondělí 08.00 – 17.00 hodin
středa 08.00 – 17.00 hodin
Litoměřice, Eliášova 7, 412 48

telefon: 974 436 300 e-mail: ltzbraně@mvcr.cz

974 436 301

úřední dny: pondělí 08.00 – 17.00 hodin
středa 08.00 – 17.00 hodin

1 2Následující stránka