weby pro nejsevernější čechy

Ducholoď

14.00 Bubnování na Lužickém náměstí, bujarý průvod městem, 15.15 Zahájení před KD Střelnice, 15.30, Creatio, Čačipen, Develeskere čave, 17.00 DášaAndrtová Voňková, Rytmus Lobendava, AGP Band,Živé bakterie, Hájští kohouti, 21.00, jam session

VENKOVNÍ PROSTRORY DK STŘELNICE RUMBURK
divadlo v kinosále

Divadlo pořádá AGENTURA PONDĚLÍ, ČAČIPEN A DK STŘELNICE

„Týdnům pro duševní zdraví“

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ