weby pro nejsevernější čechy

Polovina prázdnin ve Filipově – varhany, harfa a soprán 2012

Další neděle, ta poslední červencová (29. 7. 2012), tudíž další z koncertů varhanní duchovní hudby ve Filipovské bazilice. Z Výmaru to sem do Výběžku není zrovna dvakrát blízko, a tak se tentokrát o koncertě rozepsal sám jeho organizátor, pan Jiří Chlum:

Erárdova harfa ve Filipově

Posluchači nedělního koncertu VI. ročníku mezinárodního festivalu „Varhanní duchovní hudba ve Filipově“ slyšeli hudbu převážně romantických autorů v podání komorního souboru Trio Acervus Wimariensis. Nástrojové obsazení varhan a harfy poskytlo sopranistce Allen-Marii Stolle netradiční doprovod a návštěvníkům zcela nevšední zážitek, umocněný  nádherným prostorem baziliky, ve které by se našlo jen málo volných míst k sezení. Šestačtyřiceti strunná, dvouzářezová Erárdova harfa se sedmi pedály zazněla ve Filipově poprvé a tak zájemci mohli na závěr koncertu vystoupit na varhanní emporu a prohlédnout si ji zblízka.

Koncert sponzoroval Poslanec Saského sněmu pro záležitosti Evropské Unie a národnostních menšin pan Heiko Kosel.

Festival pokračuje dalšími prázdninovými koncerty. Ten příští je v neděli 5. srpna 2012 a na varhany zahraje slovenský varhaník a profesor pan Mário Sedlár.

Tagy