weby pro nejsevernější čechy

Vycházka za historií průmyslu v Rumburku a okolí

Rumburk industriální, to je název vycházky a přednášky, která se uskuteční v pátek 8. 10. 2010. Jedná se o poslední ze série akcí, připravených v letošním roce Římskokatolickou farností – děkanstvím Rumburk. Účastníci se při ní podívají na své město novýma očima. Zažijí pocit objevitele, nafotí si zajímavé detaily a dozví se zapomenuté souvislosti. Prohlédnout si budou moci např. památkově chráněný areál bývalého pivovaru. Sraz je v pátek 8. 10. 2010 v 16.00 hod. před Loretou v Rumburku. Po vycházce následuje přednáška v zasedacím sále Městské knihovny v Rumburku. Průvodcem bude děčínský archivář a historik Jan Němec. Akce se koná za podpory Města Rumburk v rámci projektu (Ne)známý Rumburk. Vstupné je dobrovolné. Jan Němec vystudoval archivnictví a historii, pracuje jako ředitel Státního okresního archivu Děčín a jako externí pedagog Katedry historie UJEP v Ústí nad Labem. Badatelsky se věnuje především dějinám průmyslu, techniky a motorismu. Jeho nejnovější kniha nese název „Legendární motocykl Čechie“.