weby pro nejsevernější čechy

Lososi našli v Kamenici nový domov

Rekordní počet 10 tisíc malých lososů vypustili 20. října do říčky Kamenice a jejích přítoků příznivci tohoto ohroženého rybího druhu. Mnozí z nich již od loňského podzimu přispívali prostřednictvím dárcovských SMS na projekt Návrat lososů, a nyní neváhali a své adoptované rybičky přijeli do Kamenice vypustit sami. Celkem byla adoptována celá třetina ryb. Patronát nad projektem převzal známý herec a vášnivý rybář Rudolf Hrušínský.

„Projekt Návrat lososů je unikátní právě aktivním zapojením veřejnosti do zlepšování stavu přírody,“ přibližuje sbírku Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a vysvětluje „…z přírody nelze ustavičně jen brát. Často se potýkáme s problémy v důsledku jejího necitlivého využívání v minulosti a tam, kde to ještě jde, usilujeme o nápravu chyb našich předků.“

Dříve vcelku běžný losos obecný z českých vod zmizel počátkem padesátých let minulého století, zejména následkem stavby jezů na Labi a pozdějšího silného znečištění toku. Snaha o repatriaci těchto ryb do přírody, probíhá od roku 1998, kdy rybáři a ochránci zahájili pravidelné jarní vysazování lososího plůdku. V roce 2008 správa parku ve spolupráci s partnery aktivity rozšířila o souběžný program vypouštění odrostlejších rybiček o délce 7 až 8 centimetrů, který je známý pod jménem Návrat lososů. Součástí projektu je také sbírka s podporou DMS, v rámci které během jednoho roku lidé přispěli na lososy částkou přesahující 70 tisíc korun. Díky dalším příspěvkům firemních dárců a správy národního parku se podařilo shromáždit 200 tisíc korun na nákup malých lososů.

Sbírka poběží ještě nejméně dva roky a veřejnost může nadále lososy adoptovat. Nově adoptované ryby budou vypuštěny na podzim příštího roku. Lidé mohou adopci provést zasláním DMS zprávy ve tvaru DMS(mezera) NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. Cena dárcovské SMS je 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží 27 Kč. Více informací www.navratlososu.cz a na www.darcovskasms.cz.