weby pro nejsevernější čechy

V Loretě v Rumburku úspěšně skončila hlavní turistická sezóna

(Rumburk 25. 11. 2010) V rumburské celoročně přístupné barokní památce loretánské kapli Panny Marie začala od listopadu zimní turistická sezóna. Loreta s křížovou chodbou a kostelem sv. Vavřince je otevřená od úterý do soboty, posunul se čas prohlídek. Od listopadu do března mohou návštěvníci přijít od 9.00 do 16.00 hod.

Od začátku roku rumburskou Loretu navštívilo 6 000 osob, z toho 800 osob z ciziny. V křížové chodbě nyní probíhá výstava dětských betlémů. Přístupné jsou i stálé expozice o loretánském podzemí a historii kapucínského kláštera.„Oproti loňským 5 000 osobám jsme si zatím o 1 000 polepšili a nezaznamenali propad návštěvnosti. S ohledem na ohlas, který měly naše akce připravené na Advent 2010, předpokládáme, že letos do Lorety přijde na 7 000 osob. Na konce roku připravujeme ještě tradiční vánoční koncerty,“ pochvaluje si výsledky letní turistické sezóny průvodkyně v Loretě Barbora Hildebrandtová. „S velkým zájmem se setkala zvláště výstava dobových fotografií Zaniklý Rumburk. Ačkoli byla o několik dnů prodloužena a přístupná byla od září do listopadu, vstupu se návštěvníci dožadovali ještě v poslední minutě konání výstavy. S příznivým ohlasem se setkala výstava černobílých fotografií moderní architektury Šumná a bezbranná. Na 150 turistů si nenechalo ujít červencovou noční prohlídku. Vekou radost nám udělal zájem o tematické vycházky po Rumburku mezi obyvateli města,“ vyjmenovala některé z úspěšných akcí B. Hildebrandtová. Pokračuje trend z předchozích let – zvyšuje se počet návštěvníků z Čech, zvláště z Moravy, a klesá počet cizinců, zvláště ze Spolkové republiky Německo. Do rumburské Lorety zavítali např. návštěvníci z Japonska, Ameriky a Nového Zélandu. V křížové chodbě Lorety je aktuálně k vidění výstava nápaditých dětských betlémů, vyrobených dětmi z mateřských a základních škol a zájmových kroužků z Rumburku a okolí.

Kromě prohlídek s průvodcem a doprovodných kulturních akcí se v Loretě i v letošním roce pilně restaurovalo. Díky tomu se Svatým schodům v ambitu Lorety vrací původní podoba. Restaurátoři zde strávili tři měsíce záchranných prací. Letošní restaurátorské práce zahrnuly obnovu rokokových nástropních a nástěnných maleb a ošetření trvalé sochařské výzdoby objektu Svatých schodů, který byl postaven roku 1770. Obnova barokní památky se v roce 2010 uskutečnila za podpory Ministerstva kultury ČR, Města Rumburk, Biskupství litoměřického a Římskokatolické farnosti – děkanství Rumburk. Vlastníka objektu, Římskokatolickou farnost-děkanství Rumburk přišla na 630 000 Kč. Obnova objektu poutních Svatých schodů s kaplí Kalvárie začala před třemi lety, dokončena má být roku 2011. Viditelné proměny se dočkala také vstupní část Lorety. Na 500 000 Kč přišla oprava fasády ambitu v Komenského ul. a vybudování vodovodní a kanalizační přípojky, na níž se podílelo Město Rumburk v rámci opravy silnic v Rumburku. Díky podpoře Ústeckého kraje a soukromým dárcům se Římskokatolické farnosti Rumburk podařilo provést 1. etapu elektroinstalace křížové chodby v hodnotě 430 000 Kč.