weby pro nejsevernější čechy

Připravuje se obnova hlavní věže kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanec

Římskokatolická farnost Staré Křečany pro rok 2011 připravuje pokračování obnovy kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech. V letošním roce usiluje o obnovu krovu hlavní věže kostela, který je silně poškozen dřevokaznou houbou. Stav hlavní věž je z pohledu statiky hodnocen jako bezprostředně havarijní a hrozí její zřícení. Provedeny budou tesařské práce a opraví se tesařské konstrukce krovu. Množství odvedené práce se bude odvíjet od výše získaných příspěvků, o něž bylo požádáno u Ministerstva kultury, Ústeckého kraje a Biskupství litoměřického. Již nyní finanční pomoc přislíbila Obec Staré Křečany. Obnova hlavní věže byla vyčíslena na 1 900 000 Kč. Stav střechy kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech je havarijní. Podle vyjádření stavebního technika Ing. Jaroslava Antoše je: „Míra stávající stability celé báně věže minimální a za větrného počasí může vlivem i menšího poryvu větru dojít k náhlému kolapsu konstrukce a k následnému zřícení.” Již v roce 2008 došlo vlastní vahou ke zřícení části střešního pláště. Ve stejném roce došlo k zahájení stavební obnovy sakrální stavby. Celková obnova střechy je vyčíslena na 9 mil. Kč. Dosud se vybudovaly vzduchové kanály, odvodnila polovina stavby a zahájila opravy střechy.

„Kostel je cenný zvláště díky dochovaným historickým konstrukcím. Autorem plánů barokního kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech z let 1736-1741 byl pražský stavební mistr Johann Georg Aichbauer, spřízněný s Kryštofem a Kiliánem Dientzenhoferovými. Návrh architektury oltářů pochází od rakouského dvorního architekta Johanna Lucase von Hildebrandta. Původní dochovaný krov pak od dvorního tesaře Josefa Löfflera z Prahy. Kostel nechal postavit majitel šluknovského panství Alois Thomas, hrabě Harrach, řekl páter Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity, která spravuje katolické farnosti na Rumbursku.