weby pro nejsevernější čechy

Výzva rumburským zastupitelům – odvolejte Švába!

Po Rumburku koluje od úterního odpoledne dopis, v němž neznámí pisatelé vyzývají rumburské zastupitele k odvolání místostarosty města Darka Švába. Jako důvod uvádějí neslučitelnost funkcí, kterých se dopouští tím, že zastává zároveň funkci místostarosty města, ředitele akciové společnosti Lužická nemocnice a poliklinika Rumburk a zároveň předsedu představenstva této společnosti. Šváb je tak tím, kdo v rumburské nemocnici rozhoduje o každé koruně, jako předseda představenstva sám sebe úkoluje a dozoruje, což platí i pro jeho funkci místostarosty, jelikož město Rumburk je hlavním akcionářem této společnosti. Pisatelé nepodepsaného dopisu také poukazují na to, že pokud zastupitelé nebudou tento problém řešit, dopouštějí se sami protizákonného jednání tím, že neřeší nebo nenahlásí orgánům činným v trestním řízení, že někdo jiný překračuje zákon. Paradoxně by tak mohlo dojít k tomu, že sami budou stíháni za údajnou nezákonnou činnost svého kolegy. Jestli se tímto návrhem bude rumburské zastupitelstvo zabývat se ukáže již tento čtvrtek na jeho pravidelném zasedání. Tam se také bude rozhodovat o tom, jestli Darek Šváb zůstane i nadále ve všech svých funkcích. dokument