weby pro nejsevernější čechy

Na dávkách sociální péče se jen v Rumburku vyplatilo 136 milionů

dávkyRumburk – Městským úřadem Rumburk bylo od ledna do prosince roku minulého roku vyplaceno na dávkách sociální péče 136 milionů korun. Celkem tak bylo vyhověno 27 196 žádostem. Nejvíce lidé žádali o příspěvek na péči a o příspěvek na živobytí.

Dávky sociální péče jsou určeny k řešení nepříznivé životní situace, například po povodních, po požáru bytu apod. a to k zabezpečení základních životních potřeb. Dále jsou poskytovány k zabezpečení zvláštních potřeb vyjmenovaných skupin osob, kterým je určena sociální péče, například rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem, starým a těžce zdravotně postiženým občanům, existují i dávky poskytované v rámci péče o občany společensky nepřizpůsobené a dávky poskytované v rámci péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc. Dávky sociální péče náleží jen osobám, které mají trvalý pobyt na území České republiky, pro jejich přiznání je rozhodný i finanční příjem žadatele.

Rozlišují se dávky peněžité a dávky poskytované jako věcné plnění (např. proplácení nájemného za byt, stravného dětí ve školní jídelně). Dávky sociální péče mohou být poskytovány jednorázově nebo formou opakujícího se plnění.

1 2Následující stránka