weby pro nejsevernější čechy

Šedesát tisíc lososích plůdků bylo vysazeno do říčky Kamenice

Český rybářský svaz ve spolupráci se Správou NP České Švýcarsko vypustil do řeky Kamenice a jejích přítoků v Českém Švýcarsku 60 tisíc kusů plůdku lososa obecného. Mimo území Českého Švýcarska rybáři vypustili také 40 tisíc kusů plůdku do Ještědského a Libockého potoka.

Jedná se o pokračování projektu Repatriace lososa v povodí Labe na území ČR, který běží již od roku 1998. V oblasti Českého Švýcarska správa národního parku projekt personálně a investičně podporuje již od svého vzniku v roce 2000, např. stavbou a údržbou rybích přechodů na řece Kamenici nebo pomocí při vypouštění ryb, uvedli na stránkách národního parkuČeské švýcarsko. Víc je tady.

A tady jedna lososí píseň.

https://youtu.be/KxUtqnKg86M