weby pro nejsevernější čechy

Mírný pokles nezaměstnanosti v březnu 2011

Březnové statistiky nezaměstnanosti vykazují potěšující výsledky. Nezaměstnanost na Šluknovsku klesla o více jak půl procenta a mezi nezaměstnanými ubylo 115 lidí. Tento příznivý stav byl zaznamenán také v celém okrese Děčín, kde se práci podařilo najít celkem 250 lidem. Míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku klesla z únorových 16,74 procenta na 16,33 procenta. Přesto v tomto regionu stále zůstává bez práce 4 593 lidí přihlášených do evidence úřadu práce.
Míra nezaměstnanosti v celém okrese Děčín klesla podle metodiky ILO na 15,47 procenta.
Nejúspěšnější při hledání zaměstnání byly ženy a uchazeči starší padesát let. Naopak nejmenší zájem mezi zaměstnavateli byl o absolventy škol a mladistvé, kterých v evidenci úřadu práce naopak přibylo.
Ze všech čtrnácti měst na Děčínsku je nejvyšší nezaměstnanost v Jiříkově (21,27 %, 394 uchazečů) a v Chřibské (19,75 %, 144 uchazečů).
Nejnižší je v Jílovém (12,01 %, 336 uchazečů) a Verneřicích (12,52 %, 71 uchazečů).
Na následujících dvou místech se s necelými třinácti procenty drží Rumburk a Děčín.
Z obcí jsou nejvyšší nezaměstnaností vyhlášeny Merboltice (46,43 %, 26 uchazečů) a
Lobendava (28,00 %, 42 uchazečů).
Nejnižší míra nezaměstnanosti je ve Vilémově (7,98 %, 45 uchazečů).
K poslednímu dni měsíce března bylo evidováno 197 volných pracovních míst, na každé z nich připadá 54,3 uchazeče.