weby pro nejsevernější čechy

V létě se v bazilice ve Filipově koná mezinárodní festival Varhanní duchovní hudba 2011

V letních měsících se v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově v okrese Děčín uskuteční pátý ročník mezinárodního varhanního festivalu. Špičkoví varhaníci se představí posluchačům festivalu „Varhanní duchovní hudba ve Filipově / Geistliche Orgelmusik in Filippsdorf“. Koncerty se konají každou červencovou a srpnovou neděli vždy od 14.00 hod. Festival probíhá od 3. 7. do 28. 8. 2011. Při devíti koncertech vystoupí varhaníci z Čech, Německa a Polska. Kromě hudby uslyší návštěvníci i české a německé duchovní slovo. Festival varhanní hudby organizuje občanské sdružení Arte Musica z Jiříkova ve spolupráci s Římskokatolickou farností Jiříkov pod záštitou senátora Parlamentu ČR a starosty města Rumburk Ing. Jaroslava Sykáčka. Vstup je volný. Festival je ojedinělý tím, že se jej pravidelně účastní posluchači z Německa a varhanní hudba je propojena s duchovním slovem.

„Pozvání na festival přijali vynikající interpreti, mezi nimiž najdeme např. Jaroslava Tůmu, Aleše Bártu, Markétu Mátlovou a Danielu Kosinovou-Valtovou. Novinkou letos bude recitace Gabriely Vránové, filmové a divadelní herečky z Divadla na Vinohradech,“ uvedl Jiří Chlum z pořádajícího sdružení Arte Musica. „Při koncertech posluchači uslyší velmi kvalitní rekonstruovaný dvoumanuálový mechanický kuželový nástroj s opusovým číslem 44, který v letech 1887-1888 vyrobila německá firma Eule z Budyšína. Nástroj umožňuje autentickou interpretaci především romantické varhanní literatury 19. století. Varhanní koncerty v bazilice ve Filipově mají dlouholetou tradici, začaly se pořádat v 90. letech 20. století,“ řekl jiříkovský farář P. Mgr. Jozef Kujan SDB a ředitel salesiánské komunity, která spravuje farnosti v Jiříkově, Rumburk a okolí.

Bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově patří k nejmladším mariánským chrámům v litoměřické diecézi a těší se velké úctě věřících. Na počátku tradice poutního místa stálo zjevení Panny Marie těžce nemocné Magdaleně Kade dne 13. ledna 1866. Opakující se zprávy o uzdravení nemocných na přímluvu Matky Boží daly Filipovu přízvisko Lurdy severních Čech. Poutní chrám spravovaný Římskokatolickou farností Jiříkov se nalézá ve Filipově, místní části Jiříkova, přímo na státní hranici se SRN.

Klára Mágrová

Přehled koncertů

3. 7. 2011, 14.00 h. – Jaroslav Tůma, varhany (ČR)

10. 7. 2011, 14.00 h. – Martin Kaiser, varhany (ČR), Miroslav Smrčka, trubka (ČR)

17. 7. 2011, 14.00 h. – Gedymin Grubba, varhany (PL)

24. 7. 2011, 14.00 h. – Jan Doležel, varhany (ČR), Jan Vitinger, trubka (ČR)

31. 7. 2011, 14.00 h. – Daniela Kosinová – Valtová, varhany (ČR)

7. 8. 2011, 14.00 h. – Gerd Brandler, varhany (SRN)

14. 8. 2011, 14.00 h. – Gabriela Vránová (recitace), Jiří Chlum, varhany (ČR)

21. 8. 2011, 14.00 h. – Wieland Meinhold, varhany (SRN)

28. 8. 2011, 14.00 h. – Markéta Mátlová, soprán (ČR), Aleš Bárta, varhany (ČR)

Další podrobnosti k festivalu Varhanní duchovní hudba ve Filipově 2011 sdělí:

Jiří Chlum, varhaník v bazilice ve Filipově a předseda Arte Musica, o.s.

Kontakt: GSM 602 933 144, e-mail: chlum.varhany@tiscali.cz

Tagy