weby pro nejsevernější čechy

Pozvánka na akce Správy NP České Švýcarsko

Správa NP České Švýcarsko zve tento víkend v rámci celorepublikové akce Žijme s přírodou hned na tři akce pro veřejnost.

V sobotu, 11. 6. 2011 výletníci mohou za doprovodu zoologa správy NP proniknout do mikrokosmu Kyjovského údolí u Krásné Lípy, a seznámit se s tajemným světem brouků, motýlů a dalšího hmyzu. Účastníci se setkají v 10.00 hodin v Kyjově, před hostincem Na fakultě, odkud se vypraví dále do Kyjovského údolí.

Pro návštěvníky, kteří preferují stříbrné plátno, správa parku na sobotu 11. 6. 2011 ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí a s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko přichystala Ozvěny Ekofilmu. V Domě Českého Švýcarska diváci budou moci shlédnout od 10.00, 13.00 a 16.00 hodin film NATURA BOHEMICA, plný nádherných záběrů divoké přírody.

V neděli, 12. 6. 2011, jsou všichni návštěvníci i místní obyvatelé v 10.00 hodin zváni na vernisáž výstavy Českosaské Švýcarsko: Dva národní parky, jedna krajina. Výstava nabízí pohled na unikátní přírodu a bohatou kulturní historii zdejšího kraje, které dnes utváří jediná meziNárodní park Českosaské Švýcarsko.

Celorepublikovou akci Žijme s přírodou zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí České republiky v rámci Dne MŽP. Resortní organizace ministerstva k tomuto dni připravují speciální akce, s cílem zvýšit povědomí o činnostech roli ministerstva životního prostředí v systému ochrany přírody a krajiny.

Bližší informace také na www.npcs.cz.