weby pro nejsevernější čechy

Další generace čápů černých obdržela kroužky

V uplynulém týdnu provedli pracovníci Správy Národního parku České Švýcarsko kroužkování mláďat čápů černých. Okroužkována mohla být tři mláďata na skalním hnízdě. Označení mláďat pomocí kroužků, které lze na dálku snadno odečíst dalekohledem, přináší podrobné poznatky o životě a migraci tohoto plachého a vzácného druhu čápů. Přestože se v širší oblasti Českého Švýcarska pravidelně vyskytuje sedm až osm čapích hnízd, podařilo se v letošním roce zjistit přesnou polohu pouze ve dvou případech.

(Mláďata čápa černého na hnízdě)

„V letošním roce některé páry změnily hnízdiště a určit přesnou polohu hnízda čápů černých je velmi těžké, jsou obezřetní a umí jej velmi dobře ukrýt,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Další čapí páry vídáme létat nad národním parkem pravidelně, máme proto jistotu, že se pouze přemístili z obvyklých míst jinam.“

(Kroužkování čápů černých: Ředitel Správy NP České Švýcarsko Pavel Benda a strážce Petr Paulíček nasazují mláděti kroužek s identifikačním číslem.)

Oblasti, ve kterých chránění ptáci hnízdí, správa parku každé jaro pro veřejnost dočasně uzavírá, aby byly zajištěné potřebné podmínky pro úspěšné vyhnízdění. Největší hrozby pro tyto ptáky vyplývají právě z rušení člověkem, které mnohdy může být i nevědomé. V takovém případě pak dospělí ptáci místo opouští, zastydnou vajíčka nebo vylíhnutá mláďata hynou hlady. Dočasně uzavřené plochy se veřejnosti opět otevřou ke konci července, kdy už jsou mláďata samostatná.