weby pro nejsevernější čechy

K čemu vede zákaz diskriminace

Neustále se u nás hovoří o rasové diskriminaci, odsouvání, či přehazování problémů menšin, o zvláštních způsobech jejich přesidlování a udržování jejich životní úrovně.

Zastánci národnostních menšin a ochránci lidských práv se snaží na celou naši společnost aplikovat princip rovnosti, a to prakticky vždy a za každé okolnosti.

Česko je neustále napomínáno, že tendence zařazování menšin do společnosti jsou příliš malé a neúčinné. Jsme stále upozorňováni, že veškeré menšiny mají svá práva a ta je potřeba důsledně chránit.

K čemu všemu však vedou tyto snahy? Tak moc se snažíme ustupovat a vyrovnávat se s menšinami a chránit jejich práva, že v konečném důsledku dochází k obrácení rovnosti za každou cenu proti většině, a to ve všech oblastech soužití.

Jen chci uvést na pravou míru slovo menšina, kterou mám na mysli – homosexuály, heterosexuály, cizince žijící u nás, vysokoškoláky, důchodce, Rómy, pankáče, cyklisty, majitele nemovitostí, zemědělce, zdravotně postižené, sociálně slabé atd.

Plošné zavádění principu rovnosti vede k diskriminaci mnohem větších skupin, než by se zdálo. Za vše hovoří několik příkladů:

1/majitel domu chce pronajmout byt rodině s dětmi, ale nemůže, protože druhým zájemcem je zástupce menšiny, a tak je rozhodnuto, že byt bude pronajat jemu. Majitel domu se tím chrání před nařčením z diskriminace.

2/při propouštění ve firmě je spíše vypovězen řadový zaměstnanec, než jeho kolega homosexuál se stejnou kvalifikací, neboť se majitel se chrání před obviněním z diskriminace

3/pokud vás zástupce menšiny napadne v hospodě při popíjení piva, tak se s ním raději nepoperete, protože se chráníte před žalobou z trestného činu motivovaného rasistickými pohnutkami.

Máme to pěkně nalajnované a vyřešené. Ovšem v dobách, kdy nebyly takto hojně aplikovány zásady rovnosti, mohl si pronajímatel vybrat do svého domu koho chtěl, protože se jedná o jeho vlastní dům a podnikání, zaměstnavatel mohl nakládat s pracovními silami, jak bylo vhodné podle kvalifikace, nikoli podle sexuální orientace a v hospodě jste se prostě poprali.

Z celé záležitosti vyplívá, že vše je potřeba užívat s mírou a začít chránit práva lidí tak, aby zákony nezpůsobovaly nespravedlnost, protože ve své podstatě zákaz diskriminace vytváří nové skutkové podstaty diskriminace.

Článek inspirován časopisem Res Claritatis MONITOR