weby pro nejsevernější čechy

Tradiční církevní slavnost Porciunkule v Loretě v Rumburku

V sobotu 6. 8. 2011 od 10.00 do 17.00 h. se v rumburské Loretě uskuteční odpustková pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule. Pořádá ji Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Slavnost se v Rumburku pořádá 326 let – od roku 1685. Hlavním celebrantem mše svaté v přilehlém kostele sv. Vavřince v Rumburku je od 10.00 hod. páter Jozef Kujan SDB. V loretánské kapli v 11.15 h. následuje loretánská litanie. Součástí slavnosti je v 13.00 hod. vernisáž výstavy Svět barev ve fotografii Jiřího Laštůvky, od 14.30 h. přednáška o Filipovském zázraku a v 16.00 h. koncert duchovní hudby. V kostele sv. Vavřince při něm zazní díla barokních skladatelů Šluknovského výběžku. Vstupné do loretánského areálu je při slavnosti Porciunkule dobrovolné.

Svátek Porciunkule má v Rumburku více než třistaletou tradici. Tzv. Františkánskou pouť prvně slavili kapucíni již v létě roku 1685 po dostavbě přízemí nového kapucínského kláštera. „Pro Loretu, která byla vybudována roku 1707 v blízkost kapucínského kláštera, byla Porciunkule nejvýznamnější církevní slavností. Kvůli ní do města až do let 1. světové války každoročně přicházeli začátkem srpna věřící z oblasti severních Čech a Horní Lužice. Tradice slavnosti Porciunkule přetrvala bez přerušení do 60. let 20. století. Opětovně se do rumburské Lorety vrátila v 90. letech 20. století,“ vysvětluje páter Jozef Kujan SDB ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku, Jiříkově a okolí.

Klára Mágrová

Program Porciunkule v Rumburku v roce 2011:
10.00-11.00 h. – mše svatá v kostele sv. Vavřince

11.15-11.45 h. – loretánská litanie v loretánské kapli Panny Marie

13.00 h. – vernisáž výstavy „Svět barev ve fotografii Jiřího Laštůvky“

14.30-15.30 h. – přednáška Filipa Stojaníka „Příběh Filipovského zázraku“

16.00 h. – Koncert výběžkových autorů v kostele sv. Vavřince. Účinkuje Orchestr hudebníků Šluknovského výběžku

Další informace sdělí:

Klára Mágrová, koordinátorka projektů ŘKF, GSM 724 072 525, e-mail: klara.magrova@seznam.cz