weby pro nejsevernější čechy

Pokračujem od Adama

Pravidelní návštěvníci doubického klubu Fabrika si jistě všimli, že chodba je pojednána jako „níťárna“, tedy Fabrika jako fabrika, kterou byla. (Pravda je, že někteří — i pravidelní návštěvníci — nikdy tuto výzdobu nepostřehli.) Ti pozornější ale vědí, že se jedná zatím pouze o kresbu tužkou jaksi pouze nahozenou, přesto ale pozoruhodnou. Na naše otázky, kdo je autorem a kdy bude dílo dokončeno jsme se dlouho setkávali pouze s pokrčením ramen, případně s odkazem na ADAMA, který snad je někde v Praze a studuje. Mýtický umělec kdesi mimo čas a prostor. To byla výzva, konečně jsme mohli být investigativní a taky jsme byli, Adama našli, kontaktovali, dohodli schůzku. Po krátké besedě o umění prohlédli jsme si přímo místo činu a přijali určitý soubor opatření, který by měl zajistit, že dílo bude dokončeno, vybarveno a slavnostně otevřeno.

To jsou ty dobré zprávy.

Zbývá pouze akci zafinancovat. Z kruhů blízkých baru na Fabrice víme, že základní budget bude naplněn, přesto je tu skvělá možnost pro naše čtenáře, nejlépe ty bohaté a zazobané, přidat se a podpořit dokončení díla, které není v našich krajích běžně k vidění a jistě bude patřit k častým cílům turistických výletů. Jestli se opravdu chcete podílet na vzniku tohoto díla, napište.