weby pro nejsevernější čechy

Tisková zpráva policie ČR k událostem v Rumburku

Šestadvacátého srpna proběhly ve Varnsdorfu a Rumburku dvě protestní akce, na nichž se shromáždili především místní občané, aby vyjádřili svou nespokojenost s narůstající majetkovou a násilnou kriminalitou v těchto regionech. První z nich začala ve čtyři, druhá pak v pět hodin dopoledne. Vzhledem k tomu, že nebyla vyloučena účast extremistických skupin ani narušení veřejného pořádku, připravila policie na tuto akci bezpečnostní opatření. Jeho primárním cílem bylo působit preventivně a přesvědčit občany k vzájemné toleranci. Tím zabránit i k další eskalaci již tak dost napjaté atmosféry v regionu. Od odpoledních hodin také kontrolovala automobily kvůli možné přítomnosti zbraní, či předmětů jako zbraní použitelných. Na celém opatření se podílely více než dvě stovky policistů z děčínského okresu, pořádkové jednotky z Ústí nad Labem, Liberce a speciální pořádkové jednotky z Prahy. Ta zde již třetím dnem pomáhá při obchůzkové policejní činnosti v rizikových lokalitách. Podstatnou roli hráli při opatření policisté z antikonfliktního týmu, kteří uklidňovali situaci před setkáním, při něm i v případech narušení veřejného pořádku. Kromě služby pořádkové policie byli přítomni i policisté dalších služeb, dopravní či kriminální policie a vyšetřování.

Obě shromáždění začala podle předpokladu a proběhla bez vážnějších incidentů. Ve Varnsdorfu se počet shromážděných pohyboval v řádech desítek, v Rumburku stovek osob. Po ukončení se účastníci z obou náměstí rozešli. V Rumburku se po ukončení shromáždění vydal pochod občanů směrem k problematickým lokalitám. Později se z něho oddělila skupina agresivnějších osob, proti kterým bylo nutné zakročit. Hrozilo nebezpečí, že dojde ke střetu této skupiny s dalšími obyvateli města. Vzhledem k přítomnosti žen a dětí zvolili dobu a místo zákroku tak, aby minimalizovali riziko ohrožení nezúčastněných osob. Kolem půl deváté večer se situace zklidnila a poslední demonstrující se rozešli do svých domovů.

Během zákroku bylo na osobní svobodě omezeno několik osob z řad agresivní skupiny. Některé z nich byly předvedeny pro přestupky proti veřejnému pořádku, další zadrženy pro podezření ze spáchání trestného činu. Během kontrol bylo zadrženo pět předmětů použitelných jako zbraň. Policisté budou situaci i nadále monitorovat a v případě potřeby přijmou další opatření směřující k zajištění bezpečnosti v regionu.