weby pro nejsevernější čechy

Prohlášení vedení města Rumburk k demonstraci svolané p. Lukášem Kohoutem na neděli 2. října 2011 v Rumburku

Vážení občané města Rumburku, vedení města Rumburk dlouhodobě usiluje o zklidnění situace v Rumburku a nastolení standardního občanského soužití. Především díky rozumnému a vstřícnému přístupu občanů se dosud dařilo zklidnit rozjitřenou atmosféru ve městě a zahájit kroky, které by měly problematiku nepřizpůsobivých občanů dále řešit. O těchto krocích je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek města a Rumburských novin. V této souvislosti se vedení města domnívá, že demonstrace, kterou svolává na neděli 2. října 2011 pan Lukáš Kohout a která by se měla konat na Lužickém náměstí v Rumburku, nemá přispět k řešení situace ve prospěch občanů města, ale slouží pouze k rozdmýchávání dalších nepokojů a rozporů mezi občany našeho města a ke zviditelnění pana Lukáše Kohouta za každou cenu.

Vedení města Rumburk respektuje právo každého jednotlivce vyjádřit svůj občanský postoj, nicméně preferuje řešení nenásilnou formou a nepovažuje pana Lukáše Kohouta za seriózního partnera.

Prosíme občany města Rumburk, aby zvážili svoji přítomnost na demonstraci svolané panem Lukášem Kohoutem. Zvláště pak žádáme rodiče s dětmi, mládež a seniory, aby dbali o svou bezpečnost, která by mohla být ohrožena v případě střetu mezi demonstranty a Policií ČR.

V Rumburku 29. září 2011

Ing. Jaroslav Sykáček Mgr. Ladislav Pokorný

starosta města místostarosta města

Darek Šváb Alena Winterová

místostarosta města místostarostka města