weby pro nejsevernější čechy

Nesmrtelný Šváb, jednání rumburského zastupitelstva mělo nečekané intermezzo

Při pravidelném zasedání rumburského zastupitelstva přišel na pořad jednání nečekaně nový bod. Při projednávání bezpečnostní situace ve městě vyplula na povrch otázka, proč se místostarosta Šváb nepodepsal pod prohlášení vedení města vyzývající obyvatele k opatrnosti při demonstracích organizovaných Dělnickou stranou. Následně vyšel najevo další nesoulad ve vedení a vzápětí ještě podezření na vypisování tendrů nestandardním a se zákonem se neslučujícím způsobem.

 

Někteří zastupitelé chtěli tento bod řešit jindy, jiní trvali na jeho zařazení na aktuální pořad schůze. Nakonec bylo schváleno usnesení, ve kterém bylo hlasováno o setrvání ve funkcích starosty Sykáčka i všech tří místostarostů. V tuto chvíli je jasné, že funkci neobhájil Mgr. Vladimír Pokorný, zatímco starosta Sykaček a místostarostové Winterová a Šváb ve funkcích zůstávají.

V tuto chvíli pokračuje jednání zastupitelstva podle programu a nedá se očekávat, že brzo skončí.

O dalším vývoji budeme informovat.