weby pro nejsevernější čechy

Sanace skal: Soud dal za pravdu správě parku

Hřensko, 17. 10. 2011 – Ve sporu o povinnost sanovat skalní bloky ohrožující mezinárodní silnici I/62 v prostotu mezi Hřenskem a Schmilkou rozhodl Městský soud v Praze ve prospěch Správy Národního parku České Švýcarsko. Ke sporu došlo v roce 2008, kdy v souvislosti s nebezpečím skalního řícení v někdejším bezcelním pásmu mezi obcemi Hřensko a Schmilka odmítlo Ředitelství silnic a dálnic nést náklady na sanace rizikových skalních bloků. V následujícím správním řízení Krajský úřad Ústeckého kraje nařídil provedení sanace správě národního parku. Ta se odvolala k Ministerstvu dopravy, které však rozhodnutí krajského úřadu potvrdilo. Rozhodnutí Ministerstva dopravy správa parku napadla soudně. Soud v rozsudku z letošního roku konstatoval, že Krajský úřad Ústeckého kraje a Ministerstvo dopravy nařídily sanaci správě národního parku v rozporu se zákonem. “Rozsudek jsme netrpělivě očekávali a slibujeme si od něj konec dohadů o tom, kdo je odpovědný za provedení sanace rizikových skal,” říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Nejasnosti vzniklé nesprávným postupem silničních správních úřadů především zpomalovaly řešení dalších případů hrozících skalních řícení. Nyní soud jasně vyjádřil, že náklady na sanaci je povinen nést správce ohrožené komunikace.” 

Na základě presumpce správnosti úředního rozhodnutí silničních správních úřadů správa národního parku v následujících letech vydala v souvislosti se sanacemi nestabilních skal zhruba 13 miliónů korun, o dalších 30 miliónů korun požádala u Státního fondu životního prostředí.

Rozsudek ovlivní především postup při řešení hrozby skalních řícení v budoucnosti, ovlivnit však může také aktuální dokončení sanace skalní stěny ve Hřensku. “Postup pro dokončení rozpracovaných sanačních opatření a případná kompenzace nákladů na předchozí sanace bude předmětem dalších jednání,” říká ředitel správy národního parku Benda, a pokračuje: “Rozhodnutí je především v moci ministerstev životního prostředí a dopravy. Věříme, že odstranění nejasností ve výkladu zákona ze strany soudu jednání výrazně usnadní.”

Tomáš Salov

tiskový mluvčí a vztahy s veřejností