weby pro nejsevernější čechy

Fotka z muzea, rumburské náměstí před podepsáním Mnichovské dohody

Před podepsáním Mnichovské dohody byla situace ve výběžku dramatická. Lidé neschvalující požadavky Henleinovy strany, ať komunisté, sociální demokraté či nezařazení občané, byli napadáni více a více členy jednotek Freikorps, cvičených a vyzbrojovaných v sousedním Německu.

Teror se vůči odpůrcům nacismu postupně zvyšoval. Velkou chybou bylo také neposkytnutí patřičnému azylu těmto německým občanům pohraničí, kteří odešli po Mnichovu do vnitrozemí pod patronátem Stráže obrany státu. Jejich situace tam byla natolik neúnosná, že byli nuceni se vrátit zpět do svých domovů, kde se stali snadným terčem nových útoků. Právě takovým statečným lidem je věnován velký projekt Zapomenutí hrdinové, se kterým se můžete seznámit na stránkách Muzea města Ústí nad Labem. Přednáška Radka Andonova zahrnuje rovněž zajímavá svědectví pamětníků.