weby pro nejsevernější čechy

Rekonstrukce Johnovy kaple

Dobrý den, vážení dovoluji si Vám poslat velice krásnou a zajímavou informaci o výsledku
restaurátorského průzkumu hlavního deskového obrazu s výjevem Panny Marie
Pomocné z Johnovy kaple z roku 1760 ve Studeném.

Kaple je po ukončené první fázi rekonstrukce = obnovení ozdobného
zastřešení, oplocení a lavičky, kterou provádělo Občanské sdružení pod
Studencem. Finanční prostředky na tuto činnost OspS získalo z obhájeného
grantového úkolu Nadace VIA v rámci programu „ČSOB a ERA pro podporu
regionů“. Díky této podpoře a pomoci byl projekt ukončen v září 2011

V průběhu rekonstrukčních prací byly sejmuty a vysušeny deskové obrazy,
které byly důkladně uloženy a čekaly na druhou fázi obnovy v průběhu roku
2012. Ve spolupráci s restaurátorkou paní Hanou Bělinovou DiS., která práce
provádí v pražské dílně Ak. malíře R. Ševčíka, který je garantem
restaurátorského průzkumu. Restaurátorský průzkum hlavního deskového obrazu
s vyobrazením Panny Marie Pomocné za účelem zjištění případně dochovaných
fragmentů původní malby deskového obrazu byl již dokončen. Na tuto expertizu
získalo OspS finanční dotaci od Ústecké komunitní nadace, zbytek požadované
částky hradí ze svých finančních prostředků občanské sdružení.

O krásném výsledku expertizy Vás právě informujeme.

Restaurátorským průzkumem se potvrdila domněnka paní Mgr. Natalie Belisové,
že jsou dochované zbytky malby místního umělce E. Vatera. Je to opravdový
unikát vzhledem k tomu, že většina děl E. Vatera byla v poválečných letech
zcela nenávratně zničena.

Druhou fázi restaurátorských prací obrazů – „Obnova výklenkové skalní
Johnovy kaple v obci Studený“ v rámci 15. ročníku grantového programu
podpořila Nadace OF viz http://www.podstudencem.cz/nadace_OF.html

O průběhu prací a hlavně o výsledku a slavnostním požehnání obnovené kapli
Vás budeme průběžně informovat. Požehnání by měl provést kanovník P. Karel
Jordán Červený z kostela sv. Jakuba Staršího v České Kamenici v červenci
2012.

S pozdravem a díkem za Vaši laskavou podporu

Jitka Tůmová