weby pro nejsevernější čechy

Míra nezaměstnanosti na Děčínsku roste

V okrese Děčín bylo 31. lednu letošního roku evidováno 10 091 uchazečů o zaměstnání, což je o 605 osob více než ke konci předchozího měsíce. Na druhou stranu je to o 840 méně než v lednu loňského roku. Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání vzrostl na 9 774. Míra nezaměstnanosti k poslednímu lednovému dni činila 14,77 % a ve srovnání s předchozím měsícem se zvýšila o 0,89 %. Meziročně došlo k jejímu poklesu o 1,28 %.  

Nejvíce uchazečů o zaměstnání je v Ústeckém kraji

Do evidence Úřadu práce se v lednu přihlásilo 1 304 a vyřazeno bylo 698 uchazečů, z nichž pouhých 462 ověřeně nastoupilo do zaměstnání. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 5 266 mužů a 4 825 žen. Z toho bylo 393 absolventů, 124 mladistvých a 1 266 osob se zdravotním postižením.

O veřejnou službu je mezi uchazeči zájem

Pro uchazeče o zaměstnání se od 1. ledna tohoto roku zavedla nabídka veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně. Smlouvy se postupně uzavírají s obcemi, příspěvkovými organizacemi, obecně prospěšnými společnostmi a církvemi. Většinou se jedná o místa na čištění města, údržbu zeleně a pomocné práce, ale vyskytují se i místa administrativních či odborných pracovníků. Do veřejné služby budou postupně zařazeni všichni uchazeči evidovaní déle než dva měsíce. Nejdříve však budou do veřejné služby zařazeni příjemci dávek hmotné nouze a uchazeči dlouhodobě nezaměstnaní. Smlouva o výkonu veřejné služby je uzavírána v současné době na tři měsíce, později bude prodlužována na šest měsíců.


Nejméně volných pracovních míst je v Ústeckém kraji

Úřad práce evidoval v lednu v okrese Děčín celkem 217 volných pracovních míst. Na jedno volné z nich připadalo ke konci měsíce 46,5 uchazečů o zaměstnání. Mezi nejžádanější profese patří číšníci a servírky, svářeči a zámečníci, elektrikáři, elektromechanici, tkadleny a šičky a kuchaři.

Na Děčínsku pracuje 283 občanů jiných zemí

Úřadu práce eviduje k 31. lednu 62 platných registrovaných povolení k zaměstnání cizinců, 117 informačních karet občanů ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska a také 104 informačních karet pro cizince ze třetích zemí. V současnosti není v okrese zaregistrována žádná zelená ani modrá karta pro cizince. Nejvíce občanů jiných zemí, kteří zde pracují, pochází ze Slovenska, Ukrajiny, Mongolska a Německa.

Proč tu chybí tabulka?

Vzhledem k zavádění nového systému sociálních dávek na Úřadech práce a k těžkostem s tím spojených, je v tuto chvíli prioritou úředníků zprovoznit systém a zajistit tak výplatu peněz klientům. Vinou nárůstu agendy a povinností a hlavně vinou obtížně fungujícího systému, který úředníkům neumožňuje pracovat rychle a efektivně, již neměli možnost, prostor a ani čas evidovat počty nezaměstnaných a poskytovat o nich podrobné informace. Úřad práce proto zveřejnil údaje o nezaměstnanosti pouze v rámci jednotlivých okresů.

Byli jsme však ujištěni, že snad již příští měsíc bude vše v pořádku a potřebná data budou k dispozici. My vám pak opět budeme moci předložit tabulku o počtech lidí bez práce v městech a obcích, které vás zajímají.