weby pro nejsevernější čechy

Fefík to má popletený. Ten muž s pistolí je Kalousek!