weby pro nejsevernější čechy

Na kraj světa a zase zpátky

Zatímco někteří ve svém produktivním věku vzbuzují dojem, že jsou tady už pár let zbytečně, jiní ve věku více než pokročilém kypí energií a dokáží ji šířit na všechny přítomné.

V úterý 17. dubna 2012 dorazila do Městské knihovny ve VDF Anna Johana Nyklová s autorským čtením ze své knihy Babka Ťapka na kraji světa aneb Nový Zéland očima české babičky. Tato nesmírně vitální paní si uskutečnila pradávný sen a díky nečekaným příjmům si v roce 2003 (tehdy jako dvaasedmdesátiletá – takže počítejte, kolik je jí teď!) dopřála tříměsíční putování po Novém Zélandu. Nafotila spousty snímků (tehdy ještě kinofilm), napsala spoustu poznámek a všechno zpracovala do knihy, kterou se jí po nejrůznějších peripetiích podařilo vydat.

Tagy