weby pro nejsevernější čechy

Rumburk v červnu nabízí komentované vycházky s průvodcem

Každé červnové čtvrteční odpoledne nabídne Rumburk vycházku s průvodcem.

Putování za architekturou uplynulých století doplní rumburské pověsti a příběhy, které se u jednotlivých domů odehrály. Součástí čtyř komentovaných vycházek je krátká prohlídka loretánské kaple Panny Marie. Komentované vycházky za architektonickými zajímavostmi Rumburku se konají ve čtvrtek 4. 6., 11. 6., 18. 6. a 25. 6. 2015 od 17.00 h. Sraz je před Loretou Rumburk v 16.45 h. Devadesátiminutové vycházky jsou určeny pro návštěvníky Českého Švýcarska a zájemce o regionální historii a architekturu. Komentované prohlídky pořádá Loreta Rumburk. Rezervace je možná na e-mailu: loreta.rumburk@seznam.cz, GSM +420 604 555 922. Vstupné je 100 Kč a snížené 60 Kč.

Účastníky vycházky čeká putování od gotiky po 20. století po stopách významných staveb. Vedle toho se dozví, proč se Rumburku říkalo Malá Paříž severu, uslyší příběh o krvavé hře v kostky, dozví se, kde se ve městě nacházel pranýř, jaký byl osud tajemného kapucína a s kým do města doputoval Jaroslav Hašek. Trasa komentované vycházky účastníky zavede k bývalému renesančnímu zámku, baroknímu sloupu Nejsvětější Trojice, měšťanským domům z 19. století, secesní budově gymnázia a kavárně postavené ve stylu art déco. K vidění bude někdejší židovská modlitebna a děkanský kostel sv. Bartoloměje, Zájemci se projdou někdejší klášterní zahradou a seznámí se s vesnickou památkovou rezervací s podstávkovými domy ve Šmilovského ulici.

Mgr. Klára Mágrová, projektová manažerka

Římskokatolická farnost Jiříkov

Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

Komentované vycházky za architektonickými zajímavostmi města ve čtvrtek 4. 6., 11. 6., 18. 6. a 25. 6. 2015 od 17.00 h. Sraz před Loretou Rumburk v 16.45 h. Délka trvání: 90 min. Vstupné 100 a 60 Kč.

Tagy