weby pro nejsevernější čechy

Rumburk nenechá nemocnici padnout. Alespoň zatím.

V minulých dnech jsme přinesli informaci, že gynekologico — porodnické oddělení rumburské (resp. Lužické) nemocnice nadále funguje, kondice celého zařizení ale není nikterak radostná. O situaci a přípravě valné hromady informoval na 5. zastupitelstvu šéf představenstva Karel Schäfer.

Úplně stručně:

  • nemocnice má v tuto chvíli schodek 7 milionů korun a nezdá se, že by mohlo dojít k rychlému obratu. Příčinou je zejména nižší počet výkonů
  • celkový letošní schodek může dosáhnout až osmnácti milionů korun
  • město jako akcionář vloží jako ‚dobrovolný příplatek akcionáře‘ deset milionů korun
  • atakdále

Ve zprávě zazněly i informace jiného druhu, například, že nemocnice se soudí v jedenačtyřiceti sporech se svými klienty, převážně o neuhrazené poplatky za léčení (jde o necelé dvě stovky tisíc korun) a naopak v šesti sporech je žalována nemocnice, převážně za nemajetkovou újmu nebo újmu na zdraví (a částka, která je v této souvislosti zmiňována je 13!! milionů korun).

O kostlivciích, které zanechalo v nemocnici předchozí vedení, se příliš nehovořilo, pouze byla zmíněna smlouva na pronájem lékárny přímo v budově polikliniky, která byla uzavřena na deset let s další pětiletou opcí.

Valná hromada nemocnice se sejde 30/6/2015.

Tagy