weby pro nejsevernější čechy

Botanické zahrady

Botanické zahrady jsou kulturní instituce, jejichž cílem je vytváření a uchovávání vědecky dokumentovaných sbírek rostlin. Návštěvník v nich nachází nejen poučení, ale i chvíle úniku z technického světa. Nezanedbatelná je i funkce inspirační – zahrádkáři a pěstitelé pokojových rostlin totiž v zahradách nacházejí jak atraktivní nové či málo známé druhy a formy rostlin, tak i vzory k jejich využití.

Tagy