weby pro nejsevernější čechy

Společný rozvoj cestovního ruchu Bad Schandau – Česká Kamenice poprvé

Nemáme úplně přesně vymezeno, kam odkud je vlastně náš Výběžek, takže občas překukujeme přes jeho pomyslné hranice. Tudíž jsem ve středu 10. října 2012 s potěšením vyrazil na akci, pořádanou Obecně prospěšnou společností České Švýcarsko v oblasti České Kamenice a věnovanou exkurzím po zajímavých místech v okolí tohoto města.  Jde o celkem 4 akce, toto byla první z nich a její trasa vedla přes následující místa: Studený – Lipnice – Větrný vrch – Česká Kamenice. Zaměřena byla na drobné sakrální památky, krajinu pod Studencem a neznámé výhledy na stolové hory.

Oficiální informace praví:  V rámci projektu Cíl 3 „Společný rozvoj cestovního ruchu Bad Schandau – Česká Kamenice“ je akce určena nejen pro pracovníky v cestovním ruchu, zástupce samospráv, ale také pro širokou veřejnost.  Akce jsou bezplatné a zajištěné profesionálním průvodcem, který Vás provede po skrytých zákoutích a zajímavých turistických cílech v okolí České Kamenice.

Na místě srazu se sešlo takřka výlučně ženské osazenstvo – nějaké místní turistky, pracovnice „Íček“ v rámci sebevzdělávání, synek jedné z účastnic, výše zmíněný průvodce a já.

Z České Kamenice do Studeného autobusem

Autobusem hromadný odjezd do Studeného, kde na nás čekala místní znalkyně a členka Občanského sdružení Pod Studencem paní Tůmová. Můj obdiv mají lidé, kteří znají minulost, kteří pátrají, bádají a zkoumají, kteří neváhají se podělit o zjištěné s ostatními a umí vyprávět. V přítomnosti takových se náhle i ten nejobyčejnější remízek na poli změní v připomínku opuštěného hřbitova, který by tu dnes už nikdo nehledal…

Školní kříž u autobusové zastávky ve Studeném

 Zahájení exkurze u památníku padlým v 1. světové válce

Povinná úlitba EU

Hrnkoplot

Stelzigův kříž

A pak že nerostou…

Budova bývalé hasičárny přestěhovaná na nový pozemek, nyní v letním období místní infocentrum

Pokud byste nevěděli, kam s penězi…

Polírův kříž

Johnova kaple

Svatý Florián

Panna Maria Pomocná

Svatý Jan Nepomucký

Svatý Antonín s Ježíškem

Lehmannovy pomníky padlým v prusko-rakouské válce

V textu zmíněný remízek na místě zapomenutého hřbitova

Austenův kříž (Kříž Zastavení sv. Michaela)

Unikátní výjev, malovaný na plechu (viz text informační cedule)

Děkovný obraz Panně Marii za přežití dívky, spadlé do rokle

Oltářní výklenek s obrazem Nejsvětější trojice u Mariánské kaple

Svatý Antonín Paduánský, dar restaurátora obnovovaných památek (jestli se dobře pamatuji)

Mariánská kaple v lesní rokli

Reliéf Panny Marie s Ježíškem, údajně kopie sochy z českokamenické kaple

Korunování Panny Marie (původ a datace neznámé)

Pomník padlým v Lipnici

Došla s námi kolem mnoha drobných památek až do Lipnice. Za sebe musím konstatovat, že mě velmi překvapilo, kolik z těch elementů, u nichž se tak často zdůrazňuje, jak dotvářejí původní krajinu a její ráz, vlastně vůbec není na svých místech. Kolikrát se stěhovaly a kolikrát je kdo zničil…

Z Lipnice dál trasa vedla už víceméně turistickým směrem, za výhledy, přírodou a stády vysoké zvěře. Pod Větrným vrchem jsem se, ač nerad, odpojil, abych stihl přesun do Šluknova.

Aranžované scénky neumím – turisté se Studencem v pozadí

Polem, loukou, lesem…

Někdy je i 300 mm málo…

Na cestě za výhledy na České Švýcarsko

Krajinkář ze mě nebude (Ovčí vrch, pokud jsem si stačil zapamatovat)

Tak za týden zase, směr Srbská Kamenice.

PS: Dost nerad bych, aby se tenhle podklad změnil v mnou nesnášeném stylu „tak jsem to viděl na netu, už tam nemusím“. Zvedněte zadky a jděte, i když už to nebude s průvodcem…

Tagy