weby pro nejsevernější čechy

Obnovení pomníku hrdinům Rumburské vzpoury v Novém Boru

Na Lesním hřbitově v Novém Boru byl v úterý 27. října 2015 slavnostně odhalen obnovený pomník Rumburské vzpoury.

O Rumburské vzpouře snad slyšel alespoň něco každý Výběžan. Byli jste se ale někdy podívat v Novém Boru na místech, která jsou s touto událostí velmi úzce spojena? Na Lesním hřbitově je ode dnešního dne opět důstojné místo, kde si lze připomenout dávně nedávnou minulost.

Sice se tu nesešlo tolik lidí jako ve třicátých letech minulého století, kdy se tu v krajně proněmeckém prostředí scházeli tisícovky Čechů, ale účast byla na dopolední čas hojná. Zástupci měst i kraje, různých spolků a organizací či armády, kteří dorazili ke slavnostnímu odhalení obnoveného pomínku. Hymna, několik proslovů, hodně fakt a zajímavostí, slavnostní přestřižení trikolóry, kladení věnců a květin, závěrečné slovo vojenského kaplana a odtroubená „večerka“.

Alespoň něco málo z pronesených slov písmem (o kousek dál i zvukem):

Pomník je rekonstruován podle dochovaných archivních pramenů (fotografie, model sousoší). Byl vztyčen v roce 1923 a v roce 1940 ho po záboru pohraničí zcela zničili nacisté. Autorem sochy byl sochař Karel Dvořák, zhotovitelem repliky je akademický sochař a restaurátor Martin Široký z Prahy, který na ní pracoval od 4. února do 9. září 2015. Na složitě tvarované stéle se třemi deskami pro pamětní nápisy a kamenným hákem pro instalaci věnců stojí vlastní socha. Stejně jako originál je památník vytvořen z hořického pískovce. Celkové náklady byly 866.000 Kč, z toho 379.000 Kč činila dotace z programu na zabezpečení péče o válečné hroby z rozpočtu Ministerstva obrany ČR. Celková výška je 3,5 metru, stéla je vysoká 1823 mm.

A my se ještě rozhodneme po slavnostním aktu podívat na další místo – na křižovatce třídy T. G. Masaryka se silnicí na Českou Lípu, kousek od místních garáží, je nově upravené další pietní místo. Na zadní stěně garáží jsou namalované historické výjevy spojené se vzpourou a na místě, kde zazněly poslední výstřely boje vzbouřenců s 18. plukem, je vztyčena stéla s pamětní deskou.

odhaleni_pomniku_rumburske_vzpoury.jpg

(oficiální text na stránkách novoborského úřadu)

Tagy