weby pro nejsevernější čechy

Na Martina přijel do Kamenice Půlkacíř

V podvečer, kdy se dříve očekával první sníh, se otevřelo předsálí českokamenického domu kultury a vernisáží začala výstava fotografií, ze kterých na nás hledí Karel Kryl. Pod názvem Půlkacíř Karel Kryl je zde k vidění na dvacítku panelů s fotografiemi, texty a zajímavými dokumenty o této naší nejen hudební legendě.

Velká část fotografií pochází z koncertu „Pro všechny slušné lidi“, který se (už kdysi) konal v Ústí nad Labem a jejich autory jsou Petr Berounský a Jindřich Šrejber. Další část fotografií a dokumentů je potom ze soukromých sbírek.

Kromě „obligátních“ koncertních záběrů tu tak můžete spatřit i metr dlouhý dopis, který K. Kryl napsal divadelníkovi, recitátorovi … a já nevím co ještě … Mirkovi Kovaříkovi, nebo se zde dozvíte a uvidíte kdo že byla ona Martina, pro kterou Karel tu stejnojmennou dlouhou píseň napsal.

Pustil jsem si po návratu z vernisáže onu „Martinu“ a bylo mi z toho našeho severního kraje trochu teskno. Vlastně je tak trochu smutně s podivem, že se taková akce na severu Čech ještě urodila, neboť lze asi klidně slovy vzpomínaného K.K. z té písně“ říci …na politickém barometru setrvalá níže a dokud trvá, svět se nezmění….

PB113161 – kopie.JPG