weby pro nejsevernější čechy

Hudebníci a pěvci Šluknovského výběžku k poctě autorů Šluknovského výběžku

V pátek 13. listopadu 2015 se v kostele sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu uskutečnil slavnostní koncert na počest (hudebních) autorů Šluknovského výběžku jako součást festivalu Dnů české a německé kultury.

Dveře tohoto svatostánku nebývají otevřeny často, ideální příležitost si opět po čase prohlédnou tento úžasný prostor, navíc při tónech hudby, úzce spjaté s tímto regionem.

Když jsem vstoupil do kostela, docela jsem si odechl – přední polovina vcelku zaplněná. Spousta známých tváří. Moderátor Filip Stojaník jako vždy perfektně připravený. Spolu s ním přivíta posluchače na koncertě (především jménem sdružení Tadeáše Haenkeho starosta Chřibské Jan Machač. A to už jsem začal bystřit pozornost a rozhlížet se. Aha… mezi těmi známými tvářemi totiž varnsdorfských ani ne do mariáše. Natož někdo „oficiální“… A samozřejmě největší šok v okamžiku, kdy při střídání muzikantů před oltářem došlo na sbory – když se totiž všichni z lavic zvedli a nastoupili, sedících a poslouchajících zbylo tolik, že by je snad na prstech rukou a nohou spočítal. Ach jo.

Za sebe jsem rád, že jsem měl možnost osobně poznat i autory, i interprety, a že s některými z nich mám možnost se potkávat dosud. A patří jim můj hluboký obdiv, že dokáží tuhle káru tak skvělým způsobem táhnout dál.

Tagy