weby pro nejsevernější čechy

Na zkušenou do Evropy

V médiích v poslední době slýcháváme informace, že zaměstnavatelé nejsou spokojeni se znalostmi absolventů v anglickém jazyce. Dobře zvládají pravopis a překlad, ale mají vážné mezery v komunikaci.

Tuto pravdu lze zobecnit na znalosti absolventů ve všech cizích jazycích. Na VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR ve Varnsdorfu si jsou tohoto neduhu vědomi a snaží se tento stav zlepšit. Kromě toho, že na škole již před mnoha lety zavedli výuku předmětu „Konverzace v cizím jazyce“, sází škola na osobní zkušenosti žáků v zahraničí.

Žáci oborů „Hotelnictví“ a „Cestovní ruch“ mají ve svých vzdělávacích programech předepsanou povinnou zahraniční praxi, žáci ostatních oborů mají možnost rozvíjet své jazykové kompetence prostřednictvím výjezdů v rámci projektů spolufinancovaných Evropskou unií. Díky těmto projektům se již mohli seznámit s životem svých vrstevníků například v Německu, Belgii, Rakousku, Turecku, Finsku, Litvě a dalších zemích Evropy.

Účast v projektech EU je jedna z cest k posílení jazykových kompetencí absolventů školy. V poslední době se otevírá další, a tou je možnost čtyř až šestitýdenních odborných zahraničních praxí. V posledních dvou měsících se objevil enormní zájem zahraničních zaměstnavatelů o žáky varnsdorfské školy, kterým je nabízena možnost praxe v oborech hotelnictví, cestovní ruch, gastronomie, osobních služeb, ale i v technických oborech (automechanik, obráběč kovů, strojní mechanik, …). Žáci kromě výrazného posunu jazykových kompetencí mohou získat celou řadu evropských certifikátů opravňujících je vykonávat některé speciální odborné práce, čímž se jim výrazně otevírá jejich profesní cesta a růst po absolvování školy. První žáci školy vyrazí na zahraniční praxi již ve druhé polovině března. Praktické zkušenosti budou získávat v Německu a Velké Británii. Následovat budou praxe v Belgii, Holandsku a ve Švýcarsku.

Zpracoval: Ing. Petr Kotulič – zástupce ředitele

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

Tagy