weby pro nejsevernější čechy

V Jiříkově se bude přednášet o stavební historii poutního místa Filipov

V zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov se ve čtvrtek 5. května 2016 od 17.00 h. uskuteční přednáška Stavební historie poutního kostela ve Filipově.

Připraveno je vyprávění o vzniku monumentální novorománské stavby a promítání dosud nepublikovaných historických fotografií. Zájemci se dozví více o architektuře a architektech poutního kostela. Přednášku pořádá Spolek Jiřík ve spolupráci s Městem Jiříkov a Římskokatolickou farností Jiříkov. Vstup je volný.

Poutní místo Filipov si v roce 2016 připomíná 150. výročí od svého vzniku. V bazilice minor ve Filipově se uskuteční česko-německá výstava o historii poutního místa, Noc kostelů, festival varhanní hudby a premiérové provedení filipovské kantáty Pramen milosti. Na 12. září 2016 se do Krásné Lípy připravuje česko-německá konference „150 let Filipova“. V bazilice minor ve Filipově se celoročně konají česko-německé mše svaté – každou neděli od 10.30 h. a každého 13. dne v měsíci.

Klára Mágrová

Tagy