weby pro nejsevernější čechy

Maminkám k svátku 2016

V Městském divadle ve Varnsdorfu se v pátek 6. května 2016 uskutečnilo vystoupení zájmových útvarů DDM Varnsdorf a jejich hostů (nejen pro maminky).

Tancování, muzicírování, mažoretky, moderující Alena Smetanová a spousta, spousta hostů:

Podařilo se mi najít zdokumentované pouze rok 2012 -> a rok 2013 ->

Tagy