weby pro nejsevernější čechy

Do Filipova se vrací mezinárodní varhanní festival – zazní premiéra filipovské kantáty

V poutním kostele ve Filipově se v roce 2016 po desáté uskuteční mezinárodní festival varhanní hudby.

Ve významném poutním místě Českého Švýcarska se odehraje devět koncertů, na nichž vystoupí čeští, němečtí a britští interpreti. Během festivalu se rozezvučí kvalitní dvoumanuálové mechanické varhany s opusovým číslem 44 z let 1887-1888 od firmy Eule z Budyšína. Koncerty se konají v bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově od července do srpna vždy v neděli od 14.00 h. Festival se zahájí 3. 7. a ukončí 28. 8. 2016. Během festivalu se posluchači zaposlouchají do zvuku varhan, trubky, zpěvu a mluveného slova. Vstup na koncerty je volný. Mezinárodní varhanní festival od roku 2007 připravuje občanské sdružení Arte Musica z Jiříkova a spolupořádá Římskokatolická farnost Jiříkov, Gymnázium Varnsdorf – Akademie příslibu a Město Jiříkov. Festival v letošním roce probíhá pod záštitou senátora Parlamentu ČR Ing. Zbyňka Linharta a starosty města Jiříkov Michala Majáka. Konání festivalu podpořilo Ministerstvo kultury.

Soubor Collegium hortensis z Teplic (foto archiv souboru)

Úvod festivalu ve Filipově obstará mimořádný koncert. V neděli 3. 7. 2016 proběhne premiérové provedení kantáty „Pramen milosti“ v podání souboru Collegium hortensis. Kantátu přímo pro poutní místo Filipov složil Jan Zástěra, dirigent Trautzlovy umělecké společnosti, jejíž součástí je Collegium hortensis. Rozsáhlé vokálně instrumentální dílo přiblíží události ve Filipově z 13. ledna 1866. Vznik filipovské kantáty v roce 2015 iniciovaly salesiánští kněží, kteří od roku 1991 spravují poutní místo Filipov. Collegium hortensis z Teplic patří mezi výrazná hudební tělesa Ústeckého kraje. Interpretuje historickou i soudobou hudbu regionu. Soubor působí jako chrámový soubor na teplických kůrech, věnuje se hudebnímu divadlu a opeře. Vystupuje na domácích festivalech a zahraničních koncertních cestách. V dubnu letošního roku např. odehrál čtyři koncerty ve Vatikánu a premiérově zde představil kantátu k poctě sv. Vojtěcha.

Poutní kostel ve Filipově z let 1870-1884 nese od roku 1926 čestný titul basilika minor. Udělil ho papež Pius XI. (foto Jiří Stejskal)

Monumentální poutní bazilika minor leží ve Filipově, místní části Jiříkova, při státní hranici se Spolkovou republikou Německo. Filipov je významným mariánským poutním místem spjatým se zjevením Panny Marie dne 13. 1. 1866 a náhlým uzdravením Magdaleny Kade.

Poutní místo Filipov si po celý rok 2016 připomíná 150. výročí od svého vzniku. V bazilice minor ve Filipově se celoročně konají česko-německé mše svaté – v neděli od 10.30 h. a každého 13. dne v měsíci. V hlavní lodi poutního kostela ve Filipově je až do října k vidění česko-německá výstava o historii poutního místa „Poutní místo Filipov (1866-2016)“. Výstavu připravila Římskokatolická farnost Jiříkov. V červenci a srpnu je přístupná od úterý do soboty, od 11.00 do 16.00 h. Na pondělí 12. 9. 2016 se v Krásné Lípě uskuteční mezinárodní konference „150 let Filipova“. Připravuje ji Biskupství litoměřické, Římskokatolická farnost a další partneři. Výstupem konference bude česko-německý sborník.

Klára Mágrová

3. 7. – 28. 8. 2016, neděle od 14.00 h.

Varhanní duchovní hudba 2016 ve Filipově (Mezinárodní festival varhanní hudby). Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově.

Pořádá občanské sdružení Arte Musica z Jiříkova a spolupořádá Římskokatolická farnost Jiříkov, Gymnázium Varnsdorf – Akademie příslibu a Město Jiříkov, více www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Program mezinárodního festivalu Varhanní duchovní hudba v bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově 2016 / Geistliche Orgelmusik in Filippsdorf (vždy neděle od 14.00 h.):

03. 7. 2016 Collegium hortensis, soubor (ČR), Jiří Chlum, varhany (ČR)

10. 7. 2016 Michale Pöche, varhany (Německo), Robert Wintzen, trubka (Německo)

17. 7. 2016 Petr Kolař, varhany (ČR)

24. 7. 2016 Jiří Strach, mluvené slovo (ČR), Ivana Michalovičová,varhany (ČR)

31. 7. 2016 Kateřina Chroboková, varhany (ČR)

07. 8. 2016 Michal Novenko, varhany (ČR), Jana Bínová Koucká, soprán (ČR)

14. 8. 2016 Gregoriánská schola, chorál (ČR), Martin Moudrý, varhany (ČR)

21. 8. 2016 Douglas Bruce, varhany (Velká Británie)

28. 8. 2016 Collegium pražských trubačů (ČR), František Šťastný, varhany (ČR)

Přehled jednotlivých ročníků festivalu Varhanní duchovní hudba ve Filipově: http://rumburk.farnost.cz/farnost/filipov/festival_duchovni_hudba.php

Další podrobnosti k festivalu Varhanní duchovní hudba ve Filipově 2016 sdělí:

Jiří Chlum, varhaník v bazilice ve Filipově a předseda Arte Musica, o.s.

Kontakt: GSM +420 602 933 144, e-mail: chlum.varhany@tiscali.cz

Více informací k poutnímu Filipov sdělí: Klára Mágrová, GSM +420 724 072 525, klara.magrova@seznam.cz

Tagy