weby pro nejsevernější čechy

K aktivitám České Švýcarsko, o.p.s. na německém Wandertagu 22. – 27. 6. 2016

Německý Wandertag, celoněmecký týdenní sraz turistických spolků ze všech spolkových zemí, se konal postošestnácté, tentokrát od 22. – 27. 6. 2016 v Sebnitz a Saském Švýcarsku.

Přestože jde o tradiční vnitroněmecký svátek německých turistů, využila o.p.s. České Švýcarsko příležitosti a domluvila s organizátory srazu propagaci Českého Švýcarska.

1. Zajistili jsme kvalifikované české německy mluvící průvodce Davida Pastvu, Svena Czastku, Tomáše Salova a Jiřího Raka, kteří prováděli po nejznámějších trasách Českého Švýcarska.

2. Zajistili jsme (Ústecký kraj financoval) provoz zvláštních vlaků na trase Děčín – Bad Schandau – Sebnitz – Panský – Krásná Lípa, a tím jsem německým hostům umožnili návštěvu jindy dopravně obtížně přístupných cíů v Zadním Českém Švýcarsku, včetně Domu Českého Švýcarska.

3. Zajistili jsme stánek v Sebnitz, kde pod vedením Dany Štefáčkové jsme představili během čtyřdenního maratonu cíle regionu a nabídku našich klíčových partnerů sdružených v Destinačním fondu. Materiály jsem museli doplňovat několikrát denně.

Na slavnostním zasedání promluvil spolkový prezident Joachim Gauck, který ocenil spolupráci Českého a Saského Švýcarska a označil ji za příklad vynikajících vztahů v rámci sjednocené Evropy. O výborných vztazích s Českým Švýcarskem a regionem severních Čech hovořili před 150 účastníky v gymnaziu Sebnitz i ministerský předseda Stanislaw Tillich a předseda Turistického svazu Saské Švýcarsko Klaus Brähmig.

Za českou stranu se zúčastnili některých aktivit Wandertagu Zbyněk Linhart, senátor a předseda Správní rady o.p.s. České Švýcarsko, Jan Kolář, starosta Krásné Lípy a Jan Havelka, bývalý předseda KČT, který oslavil v těchto dnech v plné síle své osmdesáté narozeniny.

Naplnění české účasti na Wandertahu zajišťovali Jiří Rak, destinační manažer, a Dana Štefáčková, manažerka PR a marketingu regionu.

Jiří Rak

Na doprovodné fotografii setkání autora textu s německým prezidentem na stánku v ČŠ při německém Wandetagu.

Tagy