weby pro nejsevernější čechy

Konference 200 let Vincenze Pilze

Ve středu 19. října 2016 se konala ve Vzdělávacím středisku na Karlově ulici ve Varnsdorfu (u kostela bez věže) konference, věnovaná místnímu rodákovi, významnému sochaři Vincentu Plizovi, při příležitosti 200 let od jeho narození.

Sálek takřka plný (cca padesátka posluchačů), přednášející z nejrůznějších koutů republiky i zahraničí (ostatně posluchači také). Jednotlivé příspěvky představily jak samotného sochaře, jeho životní osudy a dílo, tak širší souvislosti. Současníci architekti, výtvarníci, sochaři – souputníci i konkurenti, řada z nich také ze severu Čech. Občas marné pátrání po „známých“ sochách. A připravovaná výstava v Městské knihovně ve Varnsdorfu, plánovaná vernisáž sochy, která bude umístěna v parku mezi Městským divadlem a starokatolickým kostelem, v němž se nachází jediná autorova socha ve Varnsdorfu. Vincenz Pilz už jeden svůj pomník ve městě měl, ale ten podlehl válečné sháňce po drahých kovech…

Těším se na slibovaný sborník, těch fakt, údajů a informací bylo spousty.

Tagy