weby pro nejsevernější čechy

50 let česko-německého přátelství hasičů

Dovolte, abychom Vás pozvali na malou výroční slavnost, kterou připravují města Varnsdorf a Grossschönau u příležitosti 50. výročí spolupráce mezi hasičskými sbory našich spřátelených měst.

V sobotu 25. března to bude přesně 50. let, kdy hasiči z Varnsdorfu a Grossschönau společnými silami zasahovali u požáru v podkroví činžovního domu v ulici Zollgasse 6, nedaleko hraničního přechodu. Právě tento moment odstartoval naši vzájemnou spolupráci, která trvá již 50 let.

Byli bychom rádi, pokud byste si našli chvilku času ve vašich nabitých kalendářích a přijeli se podívat na naši akci. Z německé strany se slavnosti zúčastní současný i bývalý starosta obce Grossschönau, radní obce Grosschönau, zástupci spolkové země Sasko, okresní požární rada Žitava-Löbau a další významní hosté.

Předběžný časový program:

10:30 – 11:00 hod. – uzavření hraničního přechodu, příjezd hostů, hraje dechovka Pavla Zelenky

11:00 – 12:00 hod. – zahájení, představení hostů a přítomných, projevy, symbolická ratifikace smlouvy o spolupráci mezi městy Varnsdorf a Grossschönau, oficiální část zakončí hymny obou států

12:00 – 13:00 hod. – společný oběd v restauraci Gasthof Weinhaus (na kruhovém objezdu)

14:00 hod. – ukázkové cvičení na dům v Zollgasse 6, kde byla před 50. lety zahájena spolupráce mezi hasiči Varnsdorf a Grossschönau

těšíme se na Vaši účast

Jiří Sucharda, velitel JSDH Varnsdorf

Fabian Halschke, velitel FFW Grossschönau

===

Spolupráci s německými hasiči provázejí osudové sedmičky

Spolupráce hasičských sborů sousedících města, tedy města Varnsdorf a obce Grossschönau začala v krátkém období liberalizace v komunistickém Československu v letech 1967-68. V roce 1967 tehdy došlo na německé straně k rozsáhlému požáru velkého činžovního domu v ulici Zollgasse 6, těsně za hranicemi. V rámci nastalé spolupráce k jeho úspěšnému zdolání vyjela i posádka varnsdorfských dobrovolníků (profesionální sbor vznikl až o čtyři roky později) s moderními cisternovými vozidly Škoda 706 AKV a další technikou. V té době nikdo netušil, že tuto spolupráci už o rok později zavře bratrská pomoc a že se hranice opět na 30 let uzavřou. V roce 1995 vznikla smlouva o spolupráci mezi hasiči z Hrádku nad Nisou a Žitavy a na jejím základě se připravila smlouva o spolupráci mezi hasičskými sbory, kterou v roce 1996 podepsali oba velitelé. Po projednání v orgánech obcí již o rok později, tedy v roce 1997 podepsali smlouvu a partnerství a spolupráci mezi městy i tehdejší starostové. Na základě této smlouvy bylo možné za přesně stanovených podmínek otevřít železnou závoru a bránu na konci Žitavské ulice. Metodou stálého tlaku se podařilo postupně odstranit bránu, z brány a navezených kamenů zde udělat turistický přechod a nakonec v souvislosti se vstupem do Schengenského prostoru v roce 2003 odstranit veškeré technické překážky a od roku 2007 zde mít silniční hraniční přechod pro osobní vozidla a autobusy, s možností využití i pro záchranné akce.

Zásahem v Zollgasse tedy započala opětovná spolupráce hasičských sborů, která byla násilně přetržena po druhé světové válce. Nedlouho po uzavření smlouvy mezi Varnsdorfem a Grossschönau byla uzavřena i obdobná smlouva mezi Rumburkem a Seifhenersdorfem a začalo se tvořit dnešní „čtyřměstí“ (Vierstädtebund). Od roku 1997 probíhá intenzivní spolupráce nejen mezi dospělými hasiči, ale spolupracují také mládežnické oddíly, za pomoci finančních prostředků z Euroregionu Nisa se uskutečnilo 9 ročníků mezinárodních dětských táborů, a každoročně probíhá řada jednodenních, či víkendových akcí. V roce 2013 se čtyřměstí podařilo získat pro hasiče více jak 1 mil. Euro a připravují se další společné projekty.

Jelikož se mílovými kroky blíží 50. výročí obnovené spolupráce, rozhodli se hasiči společně s radnicemi si toto výročí 25. března na místě, kde spolupráce vznikla symbolicky připomenout. V 11 hodin se na hraničním přechodu sejdou současní starostové a velitelé hasičských sborů společně s těmi, kteří dohody v roce 1996 a 1997 podepsali na malé ceremonii. Během slavnostní události bude uzavřen hraniční přechod. Po malém občerstvení se zúčastnění přesunou do Zollstrasse, kde se na stejném místě uskuteční cvičení hasičů. V této souvislosti bychom rádi na tuto akci pozvali všechny zájemce a řidiče, kteří v této době neprojedou daným úsekem žádáme o shovívavost.

JS

Tagy