weby pro nejsevernější čechy

Nejdřív… pilou

Nejdřív byl strom

a nebo cesta?

To vědí jen oni

A potom poutník

co spatřil ten výhled

a potom další

co si chtěli sednout

a tak byla lavička

a pak lidé

a výhled přes remízky

a pak dlouho nic

území nikoho

asi

výhled zmizel v proutí a zeleni

třeba jednou

někdo s pilou

snad nezačne tím stromem.