weby pro nejsevernější čechy

Jarní dialogy začínají již tuto neděli

Již tuto neděli 9. dubna 2017 odstartuje mimořádný projekt pořádaný spolkem ARBOR nazvaný Jarní dialogy, který je příspěvkem k oslavám Česko-německého kulturní jara.

Koncertní řada o třech dílech nabídne od 9. do 23. 4. 2017 setkání s výjimečnými tuzemskými i zahraničními umělci v Děčíně, České Lípě a saském Großschönau. Hudební česko-německý dialog tak připomene 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace, která dala prostor pro další rozvoj a prohloubení vzájemných vztahů mezi Čechy a Němci, které poznamenaly dějinné události 20. století. V programu se představí významní čeští a němečtí umělci v čele s harfistkou Janou Bouškovou, violoncellistkou Tanjou Tetzlaff, houslistou Florianem Dondererem, Tiburtinou ensemble, Capellou de la Torre či duem Kchun a mezikulturní dialog rozvinou v dialog odehrávající se přímo na jevišti. Vstupenky jsou stále k dostání.

Připravili jsme trojici velmi zajímavých a inspirativních projektů, které se uskuteční v Čechách i Sasku. Již v samotném názvu prvního z trojice je sám pojem přátelství definován. Česká přední harfistka Jana Boušková si ke svému koncertu přizvala své hudební přátele, renomované umělce a vznikl tak dialog instrumentální. Druhý dialog nás zavede, do mateřského města Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica, do České Lípy a nabídne vám převážně dámský a vokálně- instrumentální dialog mezi českou Tiburtinou Ensemble a německou renesanční dechovou Capellou de la Torre. Česko-německé Jarní dialogy budou zakončeny v Großschönau rozhovorem hudebně-dramatickým spojeným s videoartem na motivy Danteho Božské komedie, zde se představí vokální duo Kchun za doprovodu recitátora, faráře evangelicko-luteránského kostela ve Waltersdorfu Gerda Krumbiegela,“ představil projekt Martin Prokeš, předseda spolku ARBOR a ředitel MHF Lípa Musica.

Projekt nabídne dialog instrumentální, vokální i hudebně-dramatický s inovativním přesahem do video artu. Druhou dubnovou neděli Jarní dialogy otevře dialog instrumentální, jež iniciovala přední česká i světová harfistka Jana Boušková. Ke spolupráci přizvala významné německé umělce Tanju Tetzlaff a Floriana Donderera, se kterými účinkovala na mnohých světových scénách, a oslovila i vynikajícího českého flétnistu Jana Ostrého. Rámec programu, který nabídne virtuózní skladby pro harfu, flétnu, housle, violu a violoncello, tvoří česká hudba. Mimo to však zazní i skladby Maurice Ravela či Franze Schuberta. Na setkání s tímto exkluzivním kvartetem se můžete těšit v neděli 9. 4. na zámku v Děčíně.

Ráda bych zdůraznila, že je pro mě poctou zahajovat tento mimořádný projekt. Je to výjimečná událost a jsem šťastná, že právě na tomto koncertu se mnou vystoupí opět také výjimečné osobnosti ze zahraniční hudební scény. Festival Lípa Musica je výjimečný též a pokaždé, když jsem měla možnost na něm účinkovat, odjížděla jsem s těmi nejkrásnějšími pocity. Vždy se ráda vracím a moc se na krásnou atmosféru těším,“ říká harfistka Jana Boušková.

Druhý jarní dialog, připadající na velikonoční svátky, bude duchovní dialog, který spojuje ženský sbor Tiburtina Ensemble s renesanční Capellou de la Torre věnující se hře na dechové nástroje a umožní tak rekonstruovat představení, jaká se odehrávala v ženských klášterech v 16. století. Kostrou programu je šestihlasá mše Vidi speciosam, kterou zkomponoval jeden z největších skladatelů renesanční polyfonie Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611) pro svátek Nanebevzetí Panny Marie – Assumptio Mariae. Tu doplní chorální zpěvy k oslavě Panny Marie z dobových pramenů dominikánské tradice. Velikonoční svátky tak Jarní dialogy oslaví v bazilice svatých v České Lípě.

Projekt vznikl v roce 2015 na popud jednoho našeho společného známého a kulturního organizátora v Německu. Premiérovali jsme jej téhož roku na festivalu Uckermärkische Musikwochen, v Čechách však na první provedení teprve čeká a jsem moc ráda, že to naše české “poprvé” bude právě v České Lípě na Boží hod velikonoční,“ představuje svůj projekt Barbora Kabátková.

Závěr projektu bude patřit duu Kchun, které v neděli 23. dubna představí svůj projekt Purgatio v saském Großschönau. Tento vokální projekt pro tenor a baryton, který čerpá z hudebního odkazu středověku a renesance a vychází z literární předlohy Božské komedie Danta Alighieriho, je nejen hudbou a zpěvem, ale i mluveným slovem. Program čerpá z různých klášterních kodexů a rukopisů tuzemské i zahraniční provenience a nabízí předivo hymnů a vícehlasých zpěvů. Projekt bude doplněn o videoart reflektující témata jednotlivých částí hudebního přediva, který bude promítán přímo do interiéru kostela, a vedle improvizačního umění bude obohacen o kresby akademického malíře Atily Vöröse.

Tento projekt dua Kchun se mi stal srdcovou záležitostí a to zejména pro nadšení a nasazení obou zpěváků – Martina Prokeše a Marka Šulce. I přes své dlouholeté působení v oblasti interpretace staré hudby v podstatě šlápli do neznáma, začali s čisté vody a nezalekli se. Martin mě požádal o vytvoření programu, nechal na mě, jaké bude téma, jen mě inspiroval slovem “čistota”. Od čistoty nebylo daleko k očistci, tedy tématu, které se ve středověké a renesanční literatuře objevuje velmi hojně. Při pohledu do mé knihovny mi na očích ulpěla Božská komedie Dante Alighieriho a téma bylo na světě,“ uvádí Barbora Kabátková k projektu Kchun.

Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Jarní dialogy se uskuteční za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Děčín.

Předprodej vstupenek probíhá od 1. 3. 2017 v pokladně MHF Lípa Musica v Žižkově ulici 528/6 v České Lípě, na Zámku v Děčíně, v IC v Großschönau i on-line na www.lipamusica.cz. V prodeji je i zvýhodněné abonmá na celý cyklus se slevou 20 %, které je dostupné i on-line.

Děkuji Vám za pozornost

Ing. Lucie Johanovská, manažerka marketingu & PR

ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa;

lucie.johanovska@lipamusica.cz, GSM: +420 608 823 973, www.lipamusica.cz| www.facebook.com/lipamusica

Tagy