weby pro nejsevernější čechy

V ambitu Lorety Rumburk se představuje pašijový betlém

Ojedinělý pašijový betlém je k vidění barokní sakrální památce Loreta Rumburk.

Betlém, kterému se říká pašijový nebo velikonoční, znázorňuje biblické vyprávění o utrpení Ježíše Krista. V pašijovém betlému v rumburské Loretě můžeme spatřit scénu modlitby Ježíše Nazaretského v Getsemanské zahradě, bičování, vysmívání, nesení kříže, ukřižování, Kristův hrob a zmrtvýchvstání. Figurky z papíru pocházejí z tzv. Tyrolského betlému. Doplňuje je architektura Jeruzaléma, kterou v roce 2015 vyrobili žáci výtvarného oboru Keramika Základní umělecké školy Rumburk. Domky, brány a části hradeb z pálené hlíny vytvořilo sedmnáct žáků ve věku 5 až 18 let. Pašijový betlém je možné si prohlédnout v kapli Panny Marie Lurdské v ambitu Lorety Rumburk od úterý do soboty. Pašijový betlém je přístupný v otevírací době od 10.00 do 17.00 h. Výstava pašijového betlému probíhá od 12. 4. do 3. 6. 2017. Vstupné je 50 a 25 Kč.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy