weby pro nejsevernější čechy

Setkání se Zdenou Hadrbolcovou

DK Střelnice Rumburk a Muzeum Rumburk, pobočka OM v Děčíně, připravují pro obyvatele Šluknovského výběžku živou besedu z cyklu Osudy – setkání se Zdenou Hadrbolcovou v kinosále Domu kultury Střelnice Rumburk v úterý 23. května 2017 v 18.00 hod.

Po pětileté pauze čeká na příznivce besed s inspirativními lidmi obnovený cyklus veřejných diskuzí OSUDY, který v letech 2012-2013 probíhal v rumburském muzeu a rumburské městské knihovně. Tehdy zavítali hosté reprezentující různé obory lidské činnosti, aby se podělili se zdejším publikem o své vzpomínky a životní zážitky. Cyklus byl zaměřen především na příběhy, které výrazně ovlivnily události roku 1968 a následné normalizace. Od srpna 2012 měli místní milovníci historie možnost setkat se v budově rumburského muzea ve čtyřech nezaměnitelných podvečerech se čtyřmi významnými signatářkami Charty 77 (Marií Rút Křížkovou, Kamilou Moučkovou, Vlastou Chramostovou a Jiřinou Šiklovou). Po změně místa konání přivítali Rumburští od března 2013 v Městské knihovně v Rumburku postupně televizní hlasatelku a moderátorku Jaroslavu Panýrkovou, hokejistu a politického vězně komunistického režimu Augustina Bubníka a herečku, moderátorku a političku Táňu Fischerovou.

Nadcházející cyklus se bude zabývat především krutými padesátými léty a nadějnějším obdobím let šedesátých. Nový cyklus mohl vzniknout díky spolupráci Muzea Rumburk, pobočky Oblastního muzea v Děčíně, a DK Střelnice Rumburk. Zahajovací beseda se uskuteční v kinosále DK Střelnice Rumburk, ale některá z následujících setkání se uskuteční v sále rumburského muzea. Diváci se tedy budou moci s výjimečnými českými osobnostmi setkávat na půdě obou pořádajících institucí. Všichni jste srdečně zváni!

V prvním díle cyklu OSUDY bude v úterý 23. 5. 2017 v 18.00 hod. představena populární divadelní, filmová a televizní herečka Zdena Hadrbolcová. Stále šaramantní a distingovaná dáma zavzpomíná na své dětství, promluví o své herecké profesi, významných divadelních, filmových i televizních rolích (např. Už zase skáču přes kaluže, Slavnosti sněženek, Létající Čestmír či Přítelkyně z domu smutku) i literární a publicistické práci. Vzpomínat bude také na Bohumila Hrabala, Divadlo S. K. Neumanna (dnes Divadlo pod Palmovkou) či Divadlo na okraji. Vstupné: 40,- Kč. Možno využít rezervace místa na http://www.vstupenkyrumburk.cz/udalost/1093 či zakoupení vstupenky v předprodeji.

Bližší informace podá Mgr. Filip Stojaník Filip.Stojanik@seznam.cz a Ester Sadivová, SOP, Muzeum Rumburk, pobočka OM v Děčíně, Na Valech 401/4, 408 01 RUMBURK. E-mail: info@muzeumrumburk.cz, ester.sadivova@seznam.cz, tel: 412332194

Zdena Hadrbolcová (nar. 13. července 1937)

Zažila na vlastní kůži krutá padesátá léta, která velmi zle zasáhla také její rodinu (otec byl z politických důvodů vězněn). Patřila k nejvýznamnějším a nejoblíbenějším osobnostem televizní obrazovky. Osobně se znala s Bohumilem Hrabalem. Známá je z filmů Bohouš, Pan Tau, Už zase skáču přes kaluže, Tři chlapi na cestách, Hop a je tu lidoop, Slavnosti sněženek, Létající Čestmír, Přítelkyně z domu smutku, Návrat idiota či Vraždy v kruhu. Kromě herecké profese byla činná i literárně a pedagogicky a na svém kontě má i český překlad divadelní hry Briana Friela Afterplay.

Vzpomínáte? Zdena Hadrbolcová opět zavítá po letech do Rumburka. Nezapomenutelným průvodním slovem uváděla 16. července 2003 výstavu „Pražští výtvarní umělci v muzeu“ s Martou Elefteriadu a hudebním vystoupením Hynka Toma.

Rumburské muzeum bylo založeno z podnětu členů Humboldtova spolku 15. 5. 1902 jako muzeum městské. Původně sídlilo v budově odborné textilní školy (dnešní zdravotnické). Tehdejší expozice postihovala především vývoj plátenické výroby. O sbírky pečovali pod odborným Peukerovým vedením zejména dobrovolníci z řad učitelů. V roce 1920 převzal vedoucí úlohu profesor Lerchl, kterého nahradil následně doktor Görlach. Mezi lety 1936 a 1974 spravoval muzejní sbírku Rudolf Demel. V době okupace byly sbírky provizorně uloženy v rumburském zámku, kapucínském klášteře a Pfeiferově továrně. Až po 2. světové válce získalo muzeum prostory v bývalé Försterově továrně na zpracování tkanin, založené roku 1847, kde sídlí dodnes. Sbírky byly tehdy významně obohaceny díky povolení konfiskačního oddělení, jež umožnilo odborným pracovníkům vstup do vysídlených objektů. Muzeum převzalo sbírku krásnolipského muzea a sbírku soukromého sběratele Frieseho z Jiřetína pod Jedlovou. Veřejnosti byla nová expozice zpřístupněna 4. 7. 1949. Na počátku 50. let byly přiděleny knihovny ze zrušených klášterů – z rumburského kapucínského, redemptoristů z Filipova a oblátů z Varnsdorfu. V roce 1951 došlo ke zřízení archivu, jež byl zrušen společně se zánikem okresu v roce 1960. Mezi lety 1974 a 1985 vedl odborně muzeum PhDr. Vojtěch Čelko. Po jeho odchodu Mgr. Irena Borovcová, Zdeněk Jemelka a od roku 1994 do roku 2006 Barbora Hildebrandtová. V roce 1998 prošlo 2. patro budovy náročnou rekonstrukcí. Od září 2008 do května 2009 proběhla celková rekonstrukce budovy – zateplovací práce, výměna střešní krytiny, výměna oken. V dubnu roku 2011 byla ukončena druhá etapa spojená s vnitřními opravami – nové elektroinstalace, výmalba apod. Od 15. března 2017 je přístupná nová expozice Střípky z historie, stejně jako dlouhodobě přístupná výstava věnovaná Rumburské vzpouře. Největší věhlas získává však tradiční vánoční výstava betlémů.

Tagy